Time2Act — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Carregal do Sal, Portugalsko

Termín konání: 17.—23. září 2022

Český tým: Süleyman Ayaz Karadağ, Barbora Hošťálková

Přečtete si info-pack. 

Hostitelská organizace: Associação Gap Year Portugal

Report z projektu:

Tréninkový kurz Time2Act se konal v malé portugalské vesničce Lapa do Lobo v rozmezí dnů 17.—23. září 2022. O program se postaraly energické lektorky Jo a Ana z organizace Gap Year Portugal. Sešlo se nás okolo třiceti účastníků, reprezentujících následující země – Česká republika, Rakousko, Řecko, Polsko, Španělsko, Rumunsko, Litva, Estonsko a Dánské. Myšlenkou projektu bylo prodiskutovat problémy mladých lidí a nabídnou jim kroky, jaké mohou podniknout po ukončení svého školského života. 

Začali jsme představením projektu, vysvětlení jeho cílů, a očekávání zakladatelem pořádající organizace. Abychom se všichni seznámili, využili jsme aktivitu speed dating a měli tak možnost prodiskutovat určitá témata s dalšími účastníky. Následně jsme vytvořili pavučinu z čeho máme strach a toho co očekáváme. A ano, opravdu pavučinu, a to tak, že jsme si v kruhu házeli klubko vlny. Abychom zjistili, jakým problémům čelí mládež v malé vesničce poblíž našeho letoviska, Carregal do Sal, vydali jsme se do ulic a mluvili s místními a vedli s nimi zajímavé konverzace.

Byli jsme mile překvapeni ochotou, s jakou se s námi místní snažili komunikovat, i když uměli jen trochu anglicky. Následně jsme probírali námi zjištěné problémy, diskutovali, co by mohlo být jejich příčinou a co způsobují. Abychom prozkoumali Lapa do Lobo, vydali jsme se na procházku do místního lesa, v doprovodu šumu stromů jsme si přečetli hlubokomyslný text s názvem “Almost…” v překladu – Skoro. Na ubytování jsme se vraceli potichu, abychom zpracovali, co jsme si právě přečetli. Následně jsme si povídali o tom, co pro nás text znamenal a jak jsme se při čtení cítili. Opět se vrátíme k problémům, které panují napříč mládeží. Rozdělili jsme se do skupinek a vytvořili dvou minutový AIDA PITCH, který jsme následně prezentovali před ostatními a hodnotili vystoupení ostatních. Abychom zjistili, jaké to je, být souzeni, ale nevědět, na základě jakýchkoliv faktů, dostali jsme každý nálepku na čelo s popisem, jak se k nám ostatní mají chovat. Následně jsme sdíleli své pocity ohledně toho, že jsme nevěděli, co máme na čele a toho, jakým způsobem se k nám ostatní chovali.

Další aktivitou bylo vytváření trojúhelníků, každý si individuálně vybral dva lidi, s nimiž se měl vytvořit rovnostranný trojúhelník. Může to znít jednoduše, ale když dáte dokupy třicet lidí, kteří se neustále pohybují, není to tak lehké. Tato aktivita měla symbolizovat, že někdy je lepší vydat se svojí vlastní cestou, než následovat jiné. Po tomto úvodu jsme byli rozděleni do skupinek. Každá dostala jeden předmět (tampon, tužku, sirku, šišku) a měli jsme kreativně odprezentovat, jak se dá tento předmět využít, aniž bychom použili jeho původní účel. Tento produkt jsme pak museli vyměňovat v ulicích Carregalu za hodnotnější věci. Docela jsme měli strach, že s námi nebudou chtít lidi vyměňovat, ale opět jsme byli překvapeni ochotou a vstřícností. Náš tým vyměnil tampon za tužku, tužku za Marvel časopis, dostali jsme baterku, za kterou jsme dostali balonky. I napříč předsudkům, byla toto moje nejoblíbenější aktivita za uplynulých pět dní. Poslední den jsme se bavili o tom, jak nás projekt ovlivnil, a co plánujeme podniknout po návratu domů.

Mimo hlavní aktivity jsme si také užili malebné prostředí portugalské vesnice, tradiční jídlo, víno, teplé vnitrozemské zářijové počasí, které jsme chladili v bazénu. A dezerty, a tohle slovo nechávám na konec, protože každý alespoň jednou musí ochutnat pastel de nata! Osobně bych moc chtěla poděkovat organizátorkám z Gap Year, které nám věnovali veškerou svoji energii a čas.

Barbora Hošťálková

Možná se ti bude líbit