@CTIVATE – Project on Participation of Young People Online — Velká Británie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: mulit-fázový projekt, část 1: tréninkový kurz

Termín konání: 28. únor—9. březen 2022

Místo konání: Lewes, Velká Británie

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete @CTIVATE – Info Pack

Hostitelská organizace: Center for Euroinitiatives

Účastnící-se země: Polsko, Lotyšsko, Velká Británie, Itálie, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie

Český tým: Tomáš Bárta, Marek Pleva, Timoteus Pospíšil

Report z projektu:

Projekt s názvem @ctivate se konal od 28.2. do 9.3. 2022 ve Velké Británii na typické britské farmě YHA South Downs poblíž města Lewes. Původně se měl celý projekt uskutečnit v jiném termínu a to o počtu 27 lidí (3 z každé země), ale bohužel vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu, se projektu zúčastnilo méně lidí. Objevili se zde účastníci z Gruzie, Polska, Česka, Litvy, Turecka, Ukrajiny a Velké Británie

Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí pracovníků s mládeží k získání jejich aktivní účasti, a to zejména v online světě. Jednotlivé aktivity se pak spíše zaměřovali na mediální gramotnost, schopnost práce v mezinárodním týmu, vypracovávání workshopů a mediálních kampaní, učení se o možnostech, které nabízí Erasmus+ a na projektový management. Vzhledem k situaci, která se během projektu na Ukrajině odehrávala na, se program změnil a transformoval tak, abychom jednotlivými výstupy naší práce mohli nějakým způsobem Ukrajinu podpořit. V případě mediální kampaně jsme vytvořili edukativní animaci na téma „fake news“ a ověřování faktů, kterou jsme následně přeložili do několika jazyků. Zde jsme se zaměřili na dezinformace, které Rusko vytváří. 

Celý projekt byl perfektně zpracovaný, školitelé/organizátoři byli nesmírně inspirativní a zkušení. Ovšem i samotní participanti se ukázali být natolik unikátní, že spoustu nových zkušeností a vědomostí jsem získal právě od nich. Přestože byl program relativně volný a organizátoři nám umožnili případně měnit harmonogram, samotné workshopy a aktivity byly natolik zajímavé, že jsem dokázal být velice produktivní a zapálený do práce. Veškeré aktivity byly od sebe odlišné a vždy jsem se na nich naučil něco nového. Školitelé tak dokázali najít perfektní rovnováhu mezi neformálním vzděláváním a volným časem, který se vždy po uskutečnění programu odehrával. Mezi nejzajímavější dny poté patřilo celodenní poznávání města Brighton a velmi zajímavý koncert alternativní kapely, který se zde večer konal.

I za tak krátkou dobu mi tento projekt dal obrovské zkušenosti a nové vědomosti. Nejen, že jsem se díky pravidelnému diskutování s ostatními účastníky zdokonalil v anglickém jazyce, ale i zjistil pohled lidí z různých zemí na problémy, které se nás všech týkají. Organizátoři – Zek a Robindar mi předali mnoho podstatných informací týkajících se vytváření kampaní, workshopů podle Berlínského modelu, jakým způsobem je možné vytvořit vlastní Erasmus+ projekt a mnoho dalšího…

Rád bych poděkoval jak organizátorům projektu, kteří mi dopřáli životní zážitek, dále Janě Parolkové za skvělou koordinaci, vysílající organizaci EYCB za umožnění se ho zúčastnit a v neposlední řadě úžasným participantům, díky kterým byl tento projekt tak skvělý! 

                                                                                                      Marek Pleva

Možná se ti bude líbit