Steps for YOUth – Rakousko

single-image

Termín konání: 7.-16. říjen 2017

Místo konání: Klaffer am Hochficht, Rakousko

  Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si Infopack

Účastníci: Vlasta Šámalová, Alena Radová, Marie Škrdlíková

Hostitelská organizace: Kinderfreunde Mühlviertel

Účastnící se země: Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, ČR, Itálie 

Report z projektu:

Tréninkový kurz  Steps for YOUth workers se konal ve dnech 7. – 16. 10. 2017 v Rakousku poblíž obce Klaffer am Hochficht, která se nachází nedaleko  hranic s ČR.  Jeho hlavním tématem bylo vzdělávání pracovníků s mládeží.

Zúčastnili se ho zástupci  z těchto zemí: ČR, Slovensko, Rumunsko, Rakousko, Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko.

Hostitelskou  organizací byla Kinderfreunde Muhlviertel z  Rakouska. Veškeré přednášky ale měla na starosti externí spolupracovnice z Rumunska.

Ubytováni jsme byli v Centru pro děti, mládež a rodiny Muehl-fun-viertel v 3-4lůžkových pokojích s krásným výhledem na jezero a daleké okolí. Strava byla téměř  domácí, protože tam vařily  kuchařky a kuchař z ČR.

První den byl věnován vzájemnému představení a seznámení. Ujasnili jsme si svoje očekávání a přání. Všechny země také prezentovaly svoji vysílající organizaci.

Druhý a třetí  den  byl  plný intenzivní teoretické výuky zaměřené na komunikaci, aktivní naslouchání, profesní a osobní role každého účastníka a další témata, zaměřená na rozvoj osobnosti. Každý den  probíhaly dva výukové bloky dopoledne a po obědě následovaly další dva.  Celý den byl tak využit téměř beze zbytku.

Čtvrtý den jsme jeli na celodenní výlet do Lince.  Tam jsme v menších skupinkách plnili předem zadané úkoly.

A zbyl  čas i  na individuální prohlídku města. Krásu historických pamětihodností umocnilo  nádherné slunečné počasí.

Pátý den jednotlivé skupiny prezentovaly, jak si poradily  v Linci se zadanými úkoly a sdílely i další zážitky. Dále jsme byli seznámeni se zadáním na vypracování workshopů, které pak probíhaly následující dva dny. Týmy z jednotlivých účastnických zemí si připravovaly tyto workshopy, k jejichž uskutečnění využívaly teoretické znalosti z prvních dnů tréninkového kurzu.

Šestý a sedmý den probíhaly vlastní workshopy, které zorganizovaly  jednotlivé národní týmy. Ostatní účastníci se pak do nich samozřejmě také aktivně  zapojili. Na závěr pak  vždy proběhlo  zhodnocení účastníky  a následovalo doporučení školitelky k jejich vylepšení. Abychom je potom  mohli jako domácí úkol aktivně využít i v tuzemské vysílající organizaci.

Po čtyři večery se konaly prezentace  vždy dvou účastnických zemí, kde jsme se  seznámili s historií, kulturou, hudbou, dobrým jídlem a pitím a také často i se základy   jazyka dané země.  Další dva večery pak venku bylo  opékaní buřtů a poslední večer nechyběla  nezbytná rozlučková party.

Během tohoto nabitého týdne jsme získali užitečné znalosti, praktické dovednosti i motivaci k využití v další  práci s mládeží.  Na projekt budou účastníci určitě rádi vzpomínat.

                                                                                                                                                                      Vlasta Šámalová

Možná se ti bude líbit