Take Up, Help Yourself — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 30. duben—9. květen 2022

Místo konání: Stara Zagora, Bulharsko

Počet volných míst: 2

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Bulharska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Youth Development Center-Mutual Aid

Účastnící-se země: Bulharsko, ČR, Polsko, Rumunsko, Řecko, ČR, Španělsko, Severní Makedonie, Švédsko, Portugalsko

Popis projektu:

Klíčovým cílem tohoto tréninkového kurzu je představení neformálních a informálních metod a nástrojů pro pracovníky s mládeží, které mohou podpořit jejich přínos a podporu v procesu integrace na pracovním trhu.

Účastníci projektu budou motivováni k rozvoji jejich kompetencí v oblasti aplikování neformálních metod pro facilitování integrace mladých lidí na pracovním trhu. Chceme zvýšit úroveň pozornosti pracovníků s mládeží ohledně dopadu využívání neformálních metod na pomáhání mladým lidem získat práci. Účastníci přicházejí z podobných pozadí: zemí se zvýšenou úrovní nezaměstnanosti a omezenými kompetencemi pracovníků s mládeží, kde mladí lidé čelí problémům při hledání práce.

Tento projekt přichází jako odpověď na tento problém a má za cíl pomoci mladým lidem pro zvýšení jejich pracovní perspektivy a z globálního pohledu zvýšení zaměstnatelnosti mládeže.

 

Profil účastníka:

  • Být aktivním pracovníkem s mládeží ve vysílající organizaci s angličtinou na úrovni alespoň B2;
  • Chtít rozvinout své kompetence ohledně zmocňování mladých pomocí neformálních metod;
  • Mít motivaci přispět do své komunity;
  • Být z komunity se zvýšenou úrovní nezaměstnanosti;
  • Mít možnost aktivně se účastnit ve všech fázích projektu až do jeho konce (včetně poprojektové diseminace a využití výsledků)
  • Bude věnována pozornost genderové rovnosti a nediskriminačním principům

Možná se ti bude líbit