European Youth Cooperation Forum – Polsko

single-image

Termín konání: 12.-18. říjen 2015

Místo konání: Zakopane, Polsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Contact making seminar with elements of a training course

Prosím pročtěte si info-pack a rozpis denních aktivit.

Účastníci: Robert Veselý, Patrícia Petrová

Účastnící se země: Polsko, ČR, Makedonie, Turecko, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Litva, Španělsko, Řecko, Slovensko, Malta, Maďarsko, Estonsko

Hostitelská organizace: Stowarzyszenie GRUPA DZIAŁANIA

Report z projektu: 

Dvoučlenná česká skupina na European Youth Cooperation Forum přijela do Zakopaného autobusem v době, kdy na nebesích svítily hvězdy. Jeden telefonát a za 10 minut tu pro nás bylo auto i s třemi polskými borci na uvítanou. Odvezli nás na hotel a tam nám ubytovala pohledná organizátorka netrpělivě vyhlížející po účastnících.

Celý projekt byl o budování partnerství mezi našimi organizacemi s cílem vytvořit vlastní projekty v rámci programu Erasmus+. První den jsme se seznamovali, snažili si zapamatovat jména ostatních účastníků a představovali naše role v našich organizacích. Další dny už jsme pilně pracovali na našich profesionálních vztazích, představovali své minulé projekty a hledali nápady na nové, které byly společné našemu zaměření, a podle toho jsme se postupně přirozeně dělili na skupinky.

Práce byla intenzivní s následnou únavou a zaslouženým odpočinkem. Trochu volnější chvíle jsme si užili při prohlídce Zakopaneho a při interkulturním večeru, kde jsme tentokrát nepředstavovali své organizace, ale naši celou zemi ze které jsme přijeli.

V rámci programu jsme dostali příležitost představit své energizery, což jsou pětiminutové rozcvičky před aktivitami, abychom byli správně nabuzení. Také jsme dostali příležitost zorganizovat svůj vlastní workshop na téma, které si sami vybereme a ostatním účastníkům něco nového přinese.

Organizace byla zvládnuta výborně. Ti tři polští borci zmínění výše zajišťovali vše spojeno s logistikou a my byli rádi za jejich vkusný výběr potravin ke svačinovým pauzám. Čerstvé ovoce každý den a jinak. Abychom se vyhnuli zmatení v průběhu akce, byl nám zpočátku představen rozvrh následujícího týdne.

Poslední den jsme se s kontakty v ruce všichni rozloučili, pobrečeli si a objímali se. Naštěstí se naše cesty znovu zkříží na námi zorganizovaných projektech 😉

Robert Veselý

Možná se ti bude líbit