The Adventure of Learning Outside — Estonsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Viljandi, Estonsko

Termín konání výměny mládeže: 15.—23. červenec 2021

Termín konání APV (advance planning visit = předprojektového setkání group leaderů národních skupin s organizátory): 10.—13. červen 2021

APV se za každou národní skupinu (vč. té české) zúčastní group leader skupiny. Group leader se musí zúčastnit jak APV tak samotné výměny

Prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit.

Česká skupina je plně obsazena. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Účastnický poplatek (vybírá si ho samotná hostitelská organizace): €25/účastník

Věkový limit pro účastníky: 18-25 let

Celkový počet účastníků za národní skupinu: 5+1 group leader

Věkový limit pro group leadera: 18+

Účastnící se země: ČR, Moldavsko, Španělsko, Ukrajina

Hostitelská organizace: Noored Ühiskonna Heaks

Popis projektu:

Trávíš svůj volný čas rád/ráda v přírodě? Pokud ano, mohlo by Tě zajímat, jak zážitky v přírodě lze využít ke vzdělávání. Čti dále a pokud se rozhodneš na projekt tento přihlásit, poznáš pěší turistiku, stanování a vodáctví ze zcela nové perspektivy!

Outdoorové vzdělávání je již řadu let součástí neformálního vzdělávání. Díky svému interaktivnímu charakteru tak prošlo mnoha fázemi vývoje: teoretickou, koncepční praktickou a implementační. Samotný pojem „outdoorové vzdělávání“ pak byl definován a využit řadou způsobů. Kdysi byl tento pojem synonymem k environmentálnímu vzdělávání a outdoorové rekreaci, ale dnes zastává širší význam — jakákoliv aktivita pořádaná venku — a naznačuje vztah mezi účastníkem vzdělávání a otevřeným prostředím.

Základní charakteristiky outdoorového vzdělávání však zůstaly nezměněny. Zaprvé k němu dochází venku a jeho účastníci jsou přímo zapojeni do vzdělávacích aktivit. Dále také zahrnuje interpretaci vjemů a definuje vzájemné vztahy místo opakování jednotlivých, na první pohled izolovaných faktů. V neposlední řadě pak outdoorové vzdělávání zahrnuje co nejvíce smyslů a vede k participaci účastníků, protože ti pak aktivitu považují za zajímavou, vyzívající a zábavnou. Proto se v dnešní době aktivity outdoorového vzdělávání vztahují ke skupinové práci (využití členských a nečlenských skupin), vůdcovství a sebevědomí.

Tato výměna mládeže má za cíl uplatnit v post-koronavirové Evropě metody zážitkového outdoorového vzdělávání s cílem ho zlepšit a zahrnout mládež ze skupin, které čelí sociálnímu vyloučení z řady důvodů (kulturní pozadí, sexuální orientace, socioekonomická situace apod.).

 

Záměr a cíle projektu:

Záměrem projektu je zlepšování kvality života inkluzivních mladých lidí pomocí zvyšování jejich schopností využívat a znát omezení outdoorového vzdělávání a metod zážitkového učení jako obnovených způsobů učení se venku.

 

Jednotlivé cíle projektu tento záměr dále specifikují:

 • Poskytnout cílové skupině nástroje pro zvládání kvalitního zážitkového učení v outdoorovém vzdělávání;
 • Zajistit výměnu a sdílení zkušeností, konceptů, metod outdoorového vzdělávání a zážitkového učení;
 • Prozkoumat způsoby, jak lze začlenit řízení rozmanitosti do práce a výuky účastníků;
 • Rozšířit povědomí o teoretickém a pedagogickém pozadí outdoorového vzdělávání a o metodách zážitkového učení;
 • Rozvinout schopnost týmové práce, spolupráce a vůdcovství účastníků;
 • Rozšířit schopnost začlenit outdoorové vzdělávání a metody zážitkového učení do každodenního života mládeže.

Je očekáváno, že jedním z hlavních výstupů projektu bude zlepšení učebních možností, kompetencí, zkušeností, schopností a vědění týkajících se využití, adaptování a tvoření nových metod outdoorového vzdělávání a zážitkového učení pro naplnění potřeb a přání účastníků projektu. Z tohoto důvodu bude vyhrazen prostor pro zlepšení individuálních schopností účastníků (například setkání pro vymýšlení nových metod účastníky, workshopy, aktivity v rámci outdoorového vzdělávání a zážitkového učení), což bude mít přímý dopad na kvalitu jejich každodenních životů a jejich opětovné propojení se s okolním světem.

Součástí výměny mládeže bude pěší turistika, stanování a vodáctví.

 

Profil účastníka:

  • Mladí lidé se zájmem o pěší turistiku, stanování a vodáctví;
  • Mladí lidé se zájmem o mezikulturní učení a aktivní životní styl;
  • Mladí lidé, kteří chtějí zlepšit své kompetence v oblasti sebe vyjadřování;

Možná se ti bude líbit