The Art of Visuals — Chorvatsko

single-image

Termín konání: 14.-19. říjen 2019

Místo konání: Rijeka, Chorvatsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Pokud máte zájem si pročíst informace o projektu, tak zde info-pack

Hostitelská organizace: Syncro – Synergy Croatia

Účastnící-se země: Croatia, Macedonia, Bulgaria, Greece, Spain, Italy, Lithuania, Czech Republic

Účastníci: Martin Zeman, Hynek Šimon, Bao Cam Khuc

Report z projektu:  The Art of Visuals, Rijeka (14-19.10.2019)

Cílem kurzu bylo dosáhnout jednoduchého a efektivního způsobu předávání informací v grafické podobě. Využití to najde například při tvorbě prezentací, které díky grafické úpravě jsou mnohem přehlednější, výstižnější, schopny udržet pozornost publika a navíc i lépe zapamatovatelné pro posluchače. Touto prezentací lze snáze a spolehlivěji předat konkrétní informaci nebo ucelený koncept určitého projektu. Své uplatnění to najde především v interakci s mládeží, kterou je (v konkurenci digitálního světa) potřeba rychle zaujmout, nadchnout a začlenit do aktivit.

V průběhu kurzu probíhaly aktivity převážně skupinové, kde bylo možné aplikovat na kurzu získané dovednosti. Předmětem aktivit byla snaha o převedení určité skutečnosti do grafické a srozumitelné podoby, např. v podobě komiksu, ikon, symbolů, plakátů, nebo i japonského způsobu vyprávění zvaného Kamishibai. Důraz byl kladen i na práci ve skupinách a uvědomění si své postavení v rámci skupiny a přispět spolu s ostatními ke splnění úkolu.

Kurz mi pomohl si dále uvědomit důležitost grafické formy komunikace, která je mnohem efektivnější než mluvené slovo z mého pohledu. Seminář mi předal návody jak zpracovat text či prezentaci tak, aby posluchač rozpoznal co se po něm chce a jaká stěžejní informace je předávána. Zároveň mi kurz pomohl zlepšit komunikaci uvnitř skupiny a obhajovat si své myšlenky a nápady v jejím rámci.   

Hynek Šimon

Možná se ti bude líbit