Theatre Techniques for Youth Inclusion and Empowerment — Ázerbajdžán

single-image

Termín konání: 12.-20. července 2013

Místo konání: Ganja, Ázerbajdžán

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1. tréninkový kurz

Účastnící se země: Ázerbajdžán, ČR, Rumunsko, Gruzie, Turecko, Ukrajina, Moldavsko, Španělsko, Německo

Účastníci: Jakub Miklín, Jan Neugebauer, Kateřina Nováková, Lenka Rejzková

Report z projektu:

Projekt Theatre Techniques for Youth Inclusion and Empowerment se konal v druhém největším městě Ázerbajdžánu-Ganje. Proběhl za účasti skvělých týmů z Ázerbajdžánu, Rumunska, Gruzie, Turecka, Ukrajiny, Moldavska, Španělska, Německa a České republiky.
Díky tématu a lektorům kurzu bylo osm dní strávených na severozápadě Ázerbajdžánu velmi aktivních a inspirujících.
Většina příprav, lekcí a workshopů se konala uvnitř hotelu Ramada, kde jsme byli i ubytováni. Naši dva zahraniční lektoři
se postarali o program plný rozličných aktivit, o kterých jsme následně diskutovali. Protože většina z účastníků měla mnoho zkušeností
z praxe s prací s mládeží a výukou, každý přinášel svůj pohled na věc a nové připomínky.
           Velkou část programu tvořily hry, vždy doprovázené informacemi, pro jakou cílovou skupinu se nejvíce hodí a jak jejich potenciál nejlépe využít. Přínosnou částí programu bylo sdílení problémů mládeže v jednotlivých zemích, kdy jsme měli možnost poznat, že mnoho problémů máme společných, a naopak o existenci jiných nemáme velké povědomí. Diskuze a praktické hry na sociální inkluzi a exluzi nám daly pocítit na vlastní kůži, jaké to je, být vyloučen z většinové společnosti, a přiměly nás se zamyslet.
          Mezi programem se našel i čas podívat se do města a také do lokální neziskové organizace, která měla náš projekt na starosti. 
Středem pozornosti jsme se na veřejnosti stali dvakrát, poprvé, když jsme v parku prezentovali naše muzikálně-pohybové vystoupení. Podruhé, když jsme se vydali do města přizvat místní mládež i dospělé do her, které jsme se naučili. I když jsme z náměstí byli vykázáni, nenechali jsme se odradit a náš plán provedli o kus dál. Přilákali jsme mnoho zvědavých obyvatel Ganjy, a část z nich se k našim hrám opravdu zapojila.
          Výsledkem projektu kromě zmíněných dvou představení jsou také nápady na několik nových mezinárodních projektů, zatím ve váhavých počátcích. Především to ale je nová energie a nápady do práce každého z nás, nová přátelství a poznatky ze vzdálené země.
 
Kateřina Nováková

Možná se ti bude líbit