Youth and Creativity in Conflict Transformation — Gruzie

single-image

Termín konání: 17.-27. říjen 2012

Místo konání: Kobuleti, GRUZIE

Účastníci: Katarina Cseriová, Michal Kadaňka, Lenka Rejzková, Jan Blinka, Tereza Ondřichová

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1.

Report z projektu:

V říjnu jsme se zúčastnili desetidenního projektu Youth and Creativity in Conflict Transformation, který se konal v gruzínském městečku Kobuleti. Jedním z cílů projektu bylo, aby si účastníci osvojili zvládání konfliktních situací pokud možno nenásilně a dozvěděli se něco o dynamice konfliktů a prevenci jejich eskalace.

Bavili jsme se o způsobech, jak možné střety analyzovat za účelem
jejich zklidnění a jako příklad jsme si v národních skupinách zkoušeli
rozkreslit vztahy mezi účastníky některého z konfliktů, který právě
probíhá uvnitř naší země.

Projektu se účastnilo šest zemí, za každou přijelo maximálně pět
účastníků. Na cestě z Tbilisi na místo konání projektu jsem jela v
minibusu s Armény a Azerbajžaci. V hotelu už byli Gruzínci, Ukrajinci a téměř celá skupina z Německa, po nás ještě dorazili Italové.

Po seznámení jsme se začali zabývat teorií konfliktů, násilí a možné
transformace, ze začátku poměrně obecně. K tomu samozřejmě patřily hry a cvičení.

Ale abychom nezůstali jen u teorie, vyjeli jsme na exkurzi do města
Zugdidi. Zugdidi leží nedaleko separatistické republiky Abcházie a
pracuje zde mise EUMM (The European Union Monitoring Mission). Měli jsme možnost setkat se s jejími zaměstnanci a ptát se na jejich
každodenní práci.

Setkání se konalo v prostorech místní neziskové organizace Atinati. Ta funguje už přes deset let, vznikla aby podporovala tzv. IDP´s,
internally displaced persons, tj. ti Gruzínci, kteří původně žili na
území Abcházie. V současnosti se Atinati zabývá širokou škálou
aktivit, má vlastní rádio, poskytuje pomoc psychologa obětem domácího násilí, usiluje o integraci minorit a je i hostitelkou a vysílací
organizací EDS.

Během projektu byl věnován čas na přípravu různých materiálů, které by mohly přitáhnout pozornost široké veřejnosti k tématu projektu.
Vytvořili jsme malou galerii, letáky, video o spolupráci a blog.

Další video vzniklo během výletu do přístavního města Batumi. Skupinka účastníků žádala  náhodné kolemjdoucí o první větu nebo slovo, které je napadne, když se řekne „Konflikt v Jižní Osetii a  Abcházii“. Výsledek byl velmi zajímavý.

Na konci projektu jsme také vymýšleli, co uspořádat v domovských
zemích na zviditelnění projektu. Nápady byly různé, například Terezu z našeho týmu napadlo uspořádat tématický workshop v Brně. Všichni jste zváni!

Lenka Rejzková

Možná se ti bude líbit