Show Me Your Tools — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Busteni, Rumunsko

Termín konání: 4.—13. prosinec 2023

Český tým: 2 účastníci (ve věku 20+)

Přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: FPT Buzau, Romania

Report z projektu:

Školicí kurz v Busteni, Rumunsku, který se konal od 4. prosince do 13. prosince 2023, byl intenzivním a inspirativním setkáním pro 32 účastníků ze 15 různých zemí, včetně Řecka, Itálie, Lotyšska, Španělska, Bulharska, Chorvatska, Srbska, Estonska, Litvy, Maďarska, Finska, Turecka, Česka a Severní Makedonie.
 
Během deseti dnů strávených ve vzájemné práci v týmech se účastníci zaměřovali na různé metody neformálního vzdělávání a jejich aplikaci v oblasti mládeže. Tématem kurzu bylo „Show me your tools!“ a účastníci měli možnost prohloubení svých znalostí o existujících neformálních vzdělávacích metodách a objevení nových přístupů. Projekt přivedl dohromady lidi s různými zkušenostmi a perspektivami, což obohatilo celkovou dynamiku skupiny. Deset dní bylo věnováno nejen práci na týmových projektech, ale také vzájemnému poznávání, budování vztahů a seznámení se s různými organizacemi. Účastníci sdíleli své profesní zkušenosti, dovednosti a postoje v oblasti práce s mládeží prostřednictvím různých workshopů. V rámci projektu byly reflektovány známé i nové metody neformálního vzdělávání, což poskytlo příležitost k prohloubení znalostí a dovedností v oblastech, jako je mezikulturní komunikace, spolupráce a řešení aktuálních problémů mladých lidí. Skupinová práce vyžadovala diskuse, reflexi a rozhodování, což vytvořilo pevnou základnu pro prezentaci a školení vybraných metod na závěr kurzu. 
 
Všichni účastníci byli obohaceni tímto Erasmus+ projektem. Získali nejen nové znalosti a dovednosti, ale také navázali nová přátelství a budoucí spolupráce. Důležitým aspektem bylo posílení jeho vůdčích schopností a objevení nových metod neformálního vzdělávání, které lze efektivně aplikovat v práci s mládeží. Celkově vzato školicí kurz v Busteni přinesl nejen odborný růst, ale také posílení mezinárodní spolupráce a vytvoření prostředí, kde se každý účastník mohl obohatit o nové pohledy a zkušenosti.
 
Já osobně jsem od projektu dostal přesně co jsem očekával, můj cíl bylo prohloubit své znalosti o metodách používaných na projektech, abych je mohl v co nejbližší době také aplikovat. V tomto směru projekt splnil veškeré moje očekávání.
 
David W.

Možná se ti bude líbit