Training of Trainers in Human Rights Education – Španělsko

single-image

Termín konání: 5.-13. duben 2016

Místo konání: Caravaca de la Cruz, Murcía, Španělsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: trénink pro trenéry

Prosím pročtěte si info-pack.

Účastníci: Martin Kubiš, Jana Vaníčková

Účastnící se země: Arménie, Rumunsko, ČR, Itálie, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Estonsko

Hostitelská organizace: Asociacion Cultural Euroaccion Murcia

Report z projektu: 

Tréninkového kurzu trenérů v oblasti lidských práv se zúčastnila skupina vysoce motivovaných mladých lidí z 8 zemí Evropy (Španělsko, Česká republika, Slovinsko, Itálie, Chorvatsko, Rumunsko, Řecko a Arménie). Všichni se chtěli dozvědět o nových možnostech práce s lidmi v této oblasti a také prohloubit své dosavadní znalosti. Projekt se konal v první polovině dubna nedaleko městečka Caravaca de la Cruz v provincii Murcia ve Španělsku a trval celkem 9 dnů, přičemž první a poslední byly vyhrazeny na cestování.

Téměř všichni účastníci se setkali první den večer v Murcii, díky dešti však většina z nás město příliš nepoznalo a volili jsme raději posezení v místních kavárnách. Z Murcie nás na místo projektu vezl objednaný autobus. Místo projektu bylo přibližně deset kilometrů od Caravaca de la Cruz – osamoceném rodinném domě přestavěném přímo pro potřeby takovýchto projektů. Ještě po příjezdu nás čekala večeře, po které jsme se ubytovali ja všichni znavení z cestování spokojeně ulehali.

Druhý den patřil seznamování se, nastavení očekávání, icebreakingům a prvním prezentacím o lidských právech. Během následujících dnů jsme se o této oblasti dozvěděli spoustu nových informací. Projekt byl zaměřen na využívání divadelních technik při výuce lidských práv, postupně jsme se tedy seznamovali s image theatre (tvorba lidských soch), pre-text theatre (je dán pouze úvod scény/hry a na účastnících poté záleží, jakou cestou se bude zápletka ubírat) a také living theatre, kde účastníci sami hráli různé role.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o tréninkový kurz trenérů, sami účastníci si také připravili ve skupinách přibližně padesátiminutové bloky a sami si tak mohli vyzkoušet roli trenérů. Této činnosti samozřejmě předcházela přednáška, na co si dávat pozor, na co se zaměřit a jak by měla taková prezentace vypadat. Během příprav byly trenéři po celou dobu k dispozici a kdykoliv jakákoliv skupina potřebovala poradit, nebyl žádný problém. Po samotných prezentacích (které byly zaměřeny na zapojení všech účastníků) následovala diskuze a zpětná vazba, která byla velmi věcná a do budoucna jistě nápomocná.

Během projektu jsme měli také jedno odpoledne volné a organizátoři nám domluvili výlet do Aguilas.  Záměr byl zcela jasný – strávit pár hodin relaxováním u moře. Ačkoliv nám počasí nedovolilo vykoupat se, i tak jsme společně strávili příjemné odpoledne a všichni načerpali nové síly. Mnoho z nás se vydalo na tamní hrad, který skýtal nevšední výhled na město i na moře.

Tento projekt se od ostatních poměrně hodně lišil. Důvodem byl fakt, že se jedná o tréninkový kurz trenérů, proto byla i jeho struktura velmi jasná a projekt byl velmi obsáhlý. Jsem přesvědčen, že si z projektu každý odvezl spoustu nových nápadů a inspirace pro svoji vlastní práci s mladými. Našli jsme také nové přátele, na které se můžeme obrátit v případě jakéhokoliv problému. Organizátoři nám ukázali velké množství tipů a poskytli nám také veškeré materiály. Velké díky za tento přínosný projekt patří jak organizátorům, tak všem účastníkům, kteří se podíleli na celkové atmosféře na projektu. Díky patří také EYCB, která umožnila se tohoto projektu zúčastnit.

Martin Kubiš

Možná se ti bude líbit