Waves of Migration — Finsko

single-image

Termín konání: 17.-24. říjen 2017

Místo konání: Lapua, Finsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím důkladně si přečtete shrnutí projektu a překrásnou projektovou brožuru

Účastníci: Jan Krotký, Aneta Jelínková

Hostitelská organizace: NGO Noored Ühiskonna Heaks (Estonsko) & Seinäjoen kaupunki / nuorisopalvelut (Finsko)

Report z projektu:

Projekt s názvem Waves of Migration se konal ve finském městě Lapua 17.-24. října 2017. Organizovala jej finská organizace Youth Work Services of Seinajöki ve spolupráci s centrem pro mladé – Youth house of Lapua. Dva účastníci z každé země měli možnost zapojit se do tohoto tréninkového kurzu a tak jsme se já a Jan setkali s účastníky z Rakouska, Chorvatska, Estonska, Řecka, Itálie, Polska, Rumunska, Slovinska, Španělska a Finska. Jak už sám název projektu napovídá, téma, které se prolínalo celým naším týdenním pobytem, byla problematika migrace a otázky s ní spojené. Všechny participující země se více či méně potýkají se současnou migrační krizí a jelikož se politiky a řešení jednotlivých zemí liší, měli jsme možnost se v průběhu celého kurzu naučit nejen o zemi vlastní, ale zároveň i o jiných evropských státech a jejich situacích.

Hned po příjezdu na nás čekali perfektně nachystaní organizátoři za finskou stranu, Terhi a Sammpa. Spolu s nimi nás kurzem prováděli a stali se nám velkou inspirací a zdrojem nových nápadů instruktoři Marco a Helena. Youth House, ve kterém se celý projekt konal, je krásnou budovou s mnoha zdroji zábavy pro mladé. Náš hotel se nacházel jen pár metrů od místa konání a nutno podotknout, že obě místa byla perfektně zařízená a plně nahradila naše domovy po celou dobu pobytu. Snídaně probíhaly formou švédských stolů v hotelu, zbytek stravy byl zajištěn milými a nadanými finskými kuchařkami Marittou a Liisou přímo v Youth House.

Projekt začal seznamovacími aktivitami, takže se z nás velmi brzy stal tým 24 mladých lidí a zároveň i dobrých přátel. V celé skupině nebyl nikdo, kdo by se neúčastnil aktivit nebo nebyl přínosem celé skupině. Není proto divu, že opouštět tým s tak dobrými a pevnými přátelskými vazbami na konci týdne bylo opravdu těžké. Uvolněná atmosféra pokračovala i při mezikulturním večeru, kdy každá země představila své národní produkty a zbytek večera jsme strávili hudbou a tancem. Již druhý den jsme se pomalu přesunuli k hlavnímu tématu projektu. Musím vyzdvihnout výbornou organizaci i načasování jednotlivých aktivit, na začátku se totiž dorovnaly znalostní nedostatky, a tak jsme měli všichni dobrý základní přehled o pojmech, které se vztahují k tématu. Většina aktivit však, jak tomu už na projektech tohoto typu bývá, v žádném případě nebyly předávány pouze formálně „klasickou“ učební metodou. Prakticky každou aktivitu provážena hra s přesahem, takže i když se mohlo v první chvíli zdát, že jde pouze o bezcílnou hru, nebylo tomu tak. Z každé aktivity si každý účastník odnesl reflexi tématu i sebe samého, což bylo navíc podpořeno tím, že jsme po každé aktivitě provedli skupinovou evaluaci. Instruktoři nám pokaždé rozšířili perspektivy vnímání problematiky a zároveň i od ostatních účastníků jsme se mohli přiučit mnohému novému.

Projekt zahrnoval i několik aktivit navíc, jakou byla třeba návštěva místních finských expertů a pracovníků s migranty. Dostali jsme tak i možnost poznat kontext problému v lokálních podmínkách a mluvit s konkrétními pracovníky řešícími toto téma. Sobotní den byl speciální tím, že jsme se po obědě vydali do nedalekého města Seinajöki, naobědvali se v all you can eat pizzerii a odpoledne strávili dotazováním se místních na předem připravené otázky. Mnozí z nás se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací od lokálních obyvatel. V pozdních sobotních hodinách nás čekal typický finský večer: autobus nás zavezl k odlehlé chatě se saunou u jezera. Měli jsme tak možnost vyzkoušet si pravou finskou saunu a ti z nás, kteří byli dostatečně odvážní, vyzkoušeli při -1°C a sněžení i skákání do zamrzlého jezera. Zbytek večera jsme strávili přátelským povídáním si u krbu a opékáním buřtů.

Jedním z hlavních výsledků tréninkového kurzu bylo pak vytvoření her pro místní žáky základní školy s cílem zasvětit je alespoň trochu do tématu migrace. Celou neděli jsme proto strávili vytvářením klíčových her. Byl to náročný, ale produktivní den, na konci kterého stály dvě solidní hry, připravené na následující ráno. Žáky jsme rozdělili do skupin a jelikož jich bylo kolem třiceti, každý z nás účastníků měl možnost přidat ruku k dílu a zapojit se. I přes veškeré prvotní obavy se den vydařil a žáci byli také spokojeni. Zbytek dne jsme strávili evaluací, instruktoři nám dali zpětnou vazbu, zazněla poslední slova díků a kuchařky nám přichystali speciální velkolepou večeři. Po večeři první skupiny lidí odjely a zbylí strávili poslední hodiny zpěvem karaoke.

Přestože loučení bylo pro mnohé obtížné a smutné, byl za námi skvěle strávený týden plný nových přátelství, spolupráce, nových nápadů, zkušeností, znalostí a dovedností. Tréninkový kurz ve Finsku byl pro mne jedním z nejlepším, na kterém jsem byla, a to z mnoha důvodů. Místo konání i místo ubytování bylo naprosto profesionální, stejně tak ale i přístup organizátorů a instruktorů. Je fajn vidět, že lidé na svém místě jsou opravdu schopní připravit tak kvalitní program pro tak velké množství lidí. Projekt by ale nemohl být tak dobrý ani bez účastníků, kteří se opravdu všichni zapojili a na týden se bez výjimky stali jednou velkou, podporující se rodinou.

Můj dík tedy patří jak vysílající organizaci EYCB, organizátorům a instruktorům, tak i celé skupině a Janovi, který byl skvělým českým parťákem na tomhle finském dobrodružství.

Aneta Jelínková

Možná se ti bude líbit