Using Smart(Phone) – Itálie

single-image

Projekt se kvůli pandemii přesunul na zatím neurčený termín. Prosím vyčkejte, dokud se zde neobjeví nový termín konání.

Původní termín konání: 5. — 13. říjen 2020

Místo konání: Palermo, Itálie

Věkový limit pro účastníky: 18-25 let

Věkový limit pro group leadera: 18+ 

Počet účastníků za národní skupinu: 6+1GL

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a popis projektu. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve. Přihlašování bylo uzavřeno 31. srpna.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: HRYO (Human Rights Youth Organization)

Účastnící-se země: Řecko, Malta, ČR, Itálie

Popis projektu:

Máš zájem o boj proti závislostem? Chceš se na chvilku oprostit od svého mobilního telefonu? Čti dál, je možné, že jsi tím, koho hledáme. Téma tohoto projektu řeší v dnešní době velmi relevantní problém, a to obzvláště v řadách mládeže — špatné návyky při používání internetu a přílišné používaní chytrých telefonů v každodenním životě. Skupiny i jednotlivci jsou každodenně ovlivňovány přítomností sociálních sítí, webových aplikací, online učebních materiálů, reklam atp., což způsobuje každoroční nárůst uživatelů závislých na chytrých telefonech. Průzkum „Global Digital Report 2019“ ukazuje, že lidé používají mobilní internet častěji, než tomu bylo před čtyřmi lety. Meziročně zaznamenalo využití mobilních dat 45 % nárůst. Sociální sítě používá vice než 59 % evropské populace.

Cíle projektu:

 • Rozšířit povědomí o závislostech spojených s používáním chytrých telefonů a internetu
 • Nedémonizovat používání moderních technologií
 • Ukázat zdravé způsoby používání moderních technologií a internetu
 • Podpořit mládež v užívání si každodenních aktivit
 • Podpořit multikulturní dialog a budování soběstačnosti pomocí kritického myšlení, diskusí a neformálního vzdělávání s cílem získat soft-skills uznaných Youthpassem.

Aktivity v průběhu projektu povedou účastníky k analýze vlastního přístupu pomocí sepsaní osobní zprávy a lepšímu pochopení závislostí vznikajících z používání chytrých telefonů pomocí brainstormingu, výzkumů, rozhovorů, dokumentů a dalších aktivit.

Cílem projektu je podpořit zdravější přístup k účinkům, které může přehnané používání moderních technologií mít na mládež. Jeho účastníci budou mít možnost uvážit pozitivní a negativní aspekty těchto technologií a připraví kampaň pro rozšíření povědomí o tomto problému. Pro účely kampaně vytvoří účastníci letáky a samolepky a připraví veřejnou akci ve své místní komunitě. Tato kampaň povede k zainteresování široké veřejnosti.

Mládež musí pochopit negativní následky, které přináší špatné návyky při používaní internetu. Projekt se proto snaží porazit přehnanou stále zvyšující se závislost spojenou s rozšiřováním funkcí moderních technologií a snadným přístupem k internetu. Nechceme ale démonizovat používání těchto technologií, jen chceme ukázat správný přístup k nim.

Očekávané výstupy:

Na konci této výměny mládeže budou účastníci:

 • Čerpat výhody z mezikulturního dialogu a konverzace o tomto tématu
 • Lépe chápat rozdíly mezi zeměmi EU
 • Chápat potenciál neformálního vzdělávání jako způsobu rozvinutí soft-skills
 • Považovat chápaní své osobnosti jako klíč k soběstačnosti
 • Znát problémy spojené s používáním internetu a chytrých telefonů
 • Prozkoumávat a reflektovat následky naší závislosti na digitálních zařízeních
 • Používat kritické myšlení pro boj s fake news a kyberšikanou
 • Připravovat aplikovat a rozebrat zdravější přístup k používání moderních technologií, uplatnění plného potenciálu těchto technologií
 • Účastnit se přípravy a organizace veřejné akce v jejich komunitě

 

Profil group leadera:

Group leader je zodpovědný za:

 • Sběr účtenek, letenek a jízdenek účastníků
 • Přípravu a vedení některých aktivit v rámci své skupiny na výměně mládeže
 • Sledování zapojení účastníků v aktivitách výměny mládeže
 • Reprezentování národní skupiny

 

Profil účastníka:

Dle statistik používá internet nejčastěji mládež mezi 18 a 25. Tato mládež tedy čelí největšímu riziku vniku závislosti a je proto cílovou skupinou toho projektu. Pro group leadry nemáme žádné věkové omezení. Účastníci mohou pocházet z různých prostředí a musí mít zájem o témata projektu.

Možná se ti bude líbit