When Social Meet Rights — Estonsko

single-image

Termín konání: 1.-8. září 2013

Místo konání: Tallinn, Estonsko

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 4.3., tréninkový kurz

Účastníci: Kateřina Maršíková, Jana Broulíková

Účastnící se země: Estonsko, Litva, Polsko, Česká republika, Kypr, Itálie (Sicílie), Bulharsko, Rumunsko, Malta, Rakousko, Velká Británie a Portugalsko.

Report z projektu:

Před vyjezdem na projekt When Social Meet Rights jsme ani já ani Katka nemohly tušit, kolik nových zážitků, informací a zkušeností si z hlavního města malého pobaltského státu přivezeme.

Ihned po příletu na mini letiště v Tallinnu jsme dle přesných instrukcí ze strany organizátorů nastoupily na autobus, ještě lépe v centru přestoupily a pak další hodinu objížděly město, protože jsme zapomněly vystoupit J. Nikdo nám totiž neřekl, že autobus je tzv.circular. Hotel Stroomi jsme nakonec našly v pořádku a okamžitě po první společné večeři a společně stráveném „social eveningu“ jsme s Káťou pochopily, že jsme ve správnou dobu, na správném místě a že si projekt společně s ostatními účastníky užijeme.

Celého kurzu se účastnilo 24 lidí z 12 zemí. Každý člen byl jedinečnou osobností se spoustou skvělých nápadů a zkušeností. Zároveň jsme ale vytvořili koherentní skupinu, každý jednotlivec byl zapojen do všech aktivit, nikdo neseděl v rohu, ale ani nevyčníval. Velký dík za to samozřejmě patří především organizátorům, protože ti nás ihned od začátku začlenili do dění.

Samotný projekt byl zaměřen na několik témat, z naší stránky především na uvědomění si situace sociálně slabších osob, osob ilegálně přistěhovaných a lidí, kteří neměli v životě takové štěstí jako my. Probraly jsme témata jako právo na bydlení, práci, zdraví, peněžní pomoc atd. Vždy ale zábavnou formou, plnou workshopů, vyrábění a diskuzí ve skupinkách na dané téma.

Největší zážitek v nás asi zanechalo odpoledne strávené v imaginárním světě přistěhovalců, kdy jste byli nuceni sedět potichu v „kanceláři“ a vyplňovat cizinecké „formuláře“ v jazycích, kterým jsme nerozuměli. Poté následoval „výslech“ v cizím jazyce (portugalštině). To byl hodně velký otřes a podnět k zamyšlení pro všechny.

Večery jsme trávili buď na hotelu hraním her a ochutnávkou jídla a pití, které každý účastník dovezl ze své země nebo jsme poznávali město a estonskou kulturu.

Hotel byl vzhledem k tématu projektu na vhodném místě a dobře vybaven. Ubytováni jsme byli po dvojicích. Jedli jsme přímo na hotelu a vše bylo velmi chutné, plné estonských specialit. Organizátoři projektu byli úžasní a tématem zapálení.

Moc bychom chtěly poděkovat za naprosto jedinečnou zkušenost oběma zprostředkovatelským stranám a to jak organizátorům a školitelům (Marco Santos, Sean McDermott), tak i celému Evropskému centru mládeže v Břeclavi za možnost se takového projektu zúčastnit. Myslím, že budeme z těchto zkušeností čerpat a roznášet pozitivní náladu, která se nesla celým projektem, ještě hodně dlouhou dobu. 

Jana Broulíková

Možná se ti bude líbit