Education through Sports: Training of Youth Workers on Sports as a Tool for Social Inclusion — Kypr

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Larnaca, Kypr

Advance Planning Visit (= APV): 12.—15. leden 2024

Termín tréninkového kurzu: 21.—30. březen 2024

Český tým: 3 účastníci (ve věku 22+).

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: Network for European Citizenship and Identity Cyprus (NECI)

Report z projektu:

Chtěla bych se s vámi podělit o svou nedávnou účast na projektu „Education Through Sport“, který proběhl nedávno na Kypru. Projekt probíhal od 21.3.-30.3.2024. Do projektu se zapojili účastníci z Arménie, Belgie, Kypru, České republiky, Itálie, Moldávie, Rumunska a Ukrajiny. 
 
První den byl příletový, po příjezdu na místo projektu jsme měli jen společnou večeři a řekli si pár nejdůležitějších informací o pokojích a harmonogramu. 
Následující den byl zaměřený na teambuildingové aktivity a vzájemné poznávání. Facilitátor měl připravené skvělé hry, díky kterým uvolnil atmosféru.
 
Od soboty již začala výuka. Nejprve jsme se zabývali základními koncepty Erasmu a neziskových organizací a vyzkoušeli se zpracování case study v nově sestavených mezinárodních týmech. Každý tým tvořilo přibližně 5-6 účastníků. Case study se zabývala migranty a práce s nimi (uvažovalo se, že neumí anglicky).
V týmech jsme pracovali i následující dny, přičemž složení týmů bylo vždy určeno náhodně. 
V průběhu týdne jsme se zabývali od obecnějších témat pomalu až po pro nás důležité téma, a to téma samotného projektu, tedy Education Through Sports and Social Inclusion. 
 
Práce v týmech mě opravdu velice bavila. Bylo skvělé pozorovat, jak každý tým přišel s novým a zajímavým nápadem, jak daný úkol zpracovat. Opravdu jsem si v některých oblastech rozšířila obzory. 
V pondělí jsme měli volný den, který jsme využili k poznání místní kultury. Facilitátor zorganizoval hromadný výlet a účastníci měli možnost poznat se i mimo pracovní prostředí a skutečně se uvolnit. Výlet se mi moc líbil, Kypr je opravdu krásná země. 
Po výletě jsme se již vrhli na zpracování závěrečných výstupů. Opět jsme byli rozděleni do týmů, přičemž každý tým měl za úkol zpracovat jiný finální „produkt“. Finálními produkty byly fotoalbum z projektu, interview s účastníky projektu, video z průběhu projektu a leták, který by měl propagovat hostující organizaci a cíle projektu. Mimo tyto zmíněné výstupy byla rovněž zorganizovaná sportovní aktivita v místní škole. Týmy si připravili sportovní aktivity, které poté provozovali s dětmi. Návštěvy místní školy a organizování aktivit jsem se zpočátku bála, jelikož jsem nevěděla, jak se děti budou chovat, jak budou reagovat a zda-li budou rozumět anglicky. Nakonec se to ukázalo jako skvěle strávený den, protože práce s dětmi byla opravdu zábava. Děti byli nadšené, že mohou být venku, běhat, sportovat s hýbat se. Nabilo mě to pozitivní energií. 
 
Celkově celý projekt hodnotím jako naprosto skvělý zážitek, díky kterému jsem poznala spoustu nových přátel. Rozhodně bych se v budoucnu chtěla účastnit i dalších projektů. 
 
Na závěr bych chtěla poděkovat nejen hostující organizaci, ale také všem účastníkům a organizaci EYCB, že mi umožnila se projektu zúčastnit. 
 
Aneta Z.

 

Možná se ti bude líbit