Writing is Rewriting – Lotyšsko

single-image

Termín konání: 6.-15. říjen 2017

Místo konání: Riga, Lotyšsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím důkladně si přečtete info-pack 

Účastníci: Lenka Nejedlíková, Roxana-Michaela Chiriac

Hostitelská organizace: Association „Room of Fulfilled Dreams“

Účastnící se země: Rakousko, Bulharsko, ČR, Lotyšsko, Litva, Polsko, Španělsko, Itálie, Turecko, Rumunsko 

Report z projektu:

Tréninkový kurz „Writing is Rewriting“ se konal 10 dnů nedaleko hlavního města Rigy – v Lilaste. V oblasti obklopené mořem a jezerem jsme se pomocí kreativního psaní učili metodám práce v našich vlastních komunitách, kterými můžeme předcházet a bojovat proti nenávistné komunikaci, radikalizaci a násilí ve společnosti, a především mezi mladými lidmi.

Metody, jimž jsme se věnovali během kurzu, jsme pak měli možnost prakticky převést do vlastní činnosti v praxi. V ulicích hlavního města jsme pracovali na týmových projektech, do kterých jsme se snažili zapojit i místní obyvatele. Organizátorky pro nás připravily i návštěvu squatterského domu v hlavním městě, kde jsme se věnovali psaní v týmech.

Součástí programu byly také teambuildingové aktivity, jejichž základním bodem bylo ranní sdílení myšlenek, nápadů a reflexe předchozího dne v kruhu, kde každý dostal prostor mluvit.

Přestože většina aktivit se odehrávala v konferenční místnosti, k vlastnímu psaní měl možnost každý zaujmout vlastní nerušené místo. K tomu sloužil hotel s přilehlým jezerem a lesnatým okolím. Po domluveném časovém limitu jsme se vždy sešli a každý měl možnost přečíst svůj text před ostatními. Z hlediska zaměření na „hate speech“ a na metody, jak proti ní bojovat, bylo důležitým bodem programu sdílení zkušeností a nápadů z jednotlivých zemí.

 

Všichni účastníci se také aktivně zapojili do diskuse, jejímž výstupem byly návrhy pro Evropskou komisi o tématech a možnostech zlepšení aktivit v rámci programu Erasmus +.  Ta byla společně s prezentací nápadů na využití toho, co jsme účastí na programu získali, závěrem kurzu.  Z celého projektu jsem nejvíce vděčná za velmi aktivní zapojení všech účastníků do kurzu, kteří byli motivováni využít to, co se naučili v co největší míře, stejně jako za přístup organizátorů, kteří brali přípravu  a jeho přínos kurzu velmi zodpovědně. To je myslím největší motivací pro šíření myšlenky programu Erasmus + mezi ostatní a obecně pro účast na podobných projektech v budoucnu.

                      Lenka Nejedlíková 

Možná se ti bude líbit