Make Yourself More Employable — Polsko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Katowice, Polsko

Termín konání: 11.—19. srpen 2021

Pro více info si důkladně přečtete info-pack

Český tým: Adriana Zálešáková (GL), Natálie Schejbalová, Daniel Hajný, Soňa Sičová, Nikola Styblíková, Matouš Sikora

Účastnící se země: Polsko, Maďarsko, Španělsko, Itálie, ČR, Portugalsko, Estonsko

Hostitelská organizace: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Pro výstup z projektu se podívejte na následující:

Ebook: https://drive.google.com/file/d/1naZkuEEgw30uvD2wcrrA-g69SWiDcELI/view?usp=sharing
 
 

Report z projektu:

Projekt s názvem Make yourself more employable, který se konal od 13. do 19. 8. v polských Katowicích, si kladl za cíl zlepšit účastníkům jejich pozici na pracovním trhu. Účastnilo se ho 35 lidí celkem ze 6 zemí: Česka, Polska, Maďarska, Portugalska, Itálie a Španělska.

První den se nesl ve znamení seznamování – s programem, organizací i mezi účastníky. Byl završen kulturním programem Polských účastníků a organizátorů. Během kvízu, poslechu polských písní a konzumace tradičního polského jídla roztály poslední ledy. Každý večer byl kulturní program uspořádán účastníky z jiné země a všechny byly obohacující, ale především zábavné. Na české cultural night jsme naučili ostatní účastníky překvapivě dobře zpívat Vysoký jalovec.

Druhý den jsme získali motivaci do seberozvoje díky aktivitám jako mapa zdrojů (identifikování zdrojů, které už máme jako např. vzdělání, rodina, praxe atd.) a povídali jsme si o hodnotách. Cvičení, které mi utkvělo v paměti nejvíc, byl papír asi se stovkou slov, ze kterých jsme postupně vyškrtávali, abychom se každý individuálně dobrali k našim základním hodnotám. Po většině individuálních aktivit jsme se celý týden rozdělovali do náhodných skupin, ve kterých jsme si o nich povídali, díky čemuž jsme byli schopni poznat do hloubky maximum lidí na projektu.

Třetího dne jsme pracovali na našich schopnostech veřejného vyjadřování. Velmi jsem ocenila podpůrnou a otevřenou atmosféru, kterou se organizátorům Matouzsovi a Anetě dařilo tvořit a udržovat po celou dobu projektu.

Čtvrtý den nám Aneta poskytla spoustu nástrojů, kterými se dá bojovat proti prokrastinaci. Identifikovali jsme vlastní důvody pro prokrastinaci a vytvořili si každý svůj plán, jak se jí postavit.

Pátý den jsme měli hosty, kteří nám představovali další příležitosti ESC – dobrovolnické výjezdy, tábory pro děti v Americe a další. Nejzajímavější pro mě byly osobní zážitky jednotlivých řečníků. Druhou polovinu dne jsme se učili pracovat s Canvou a na závěr jsme ve skupinách tvořili části e-booku, který bude výstupem z celého tohoto Erasmu+.

Předposlední den jsme dopoledne měli CV workshop, na kterém jsme se naučili, jaké druhy CV jsou, kdy se jaký hodí a jak napsat neodolatelný životopis a po obědě jsme si udělali výlet do Katowické galerie moderního umění, která nás všechny rozsahem i kvalitou děl překvapila, a následně jsme prozkoumávali Katowice dle osobních preferencí.

Poslední den se kromě loučení sestával z workshopu Youthpass a vyhodnocení celého týdne. Při závěrečném povídání se několik účastníků dojalo k slzám – opravdu jsme měli pocit, že jsme si udělali nové přátele. Ráda bych organizaci, a především Anetě s Mateuszem poděkovala za velmi obohacující a dokonale připravený program, za jejich empatický a individuální přístup k účastníkům a snahu, abychom si odnesli z programu co nejvíc, ale zároveň se bavili.

                                                                                                                   Natálie Schejbalová

Možná se ti bude líbit