Make Yourself More Employable — Polsko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Katowice, Polsko

Termín konání: 11.—19. srpen 2021

Prosím důkladně si přečtete info-pack.  Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Náklady na Covid testy: PCR/anti-genní testy budou propláceny z přebytků nevyčerpaných cestovních nákladů. Tyto přebytky se rozdělí mezi všechny účastníky ze všech zemí (PCR/antigenní testy jsou v každé zemi zpoplatněny jinak). Pro ekonomicky znevýhodněnou mládež máme grantový program.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Polska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Věkový limit pro účastníky: 17-25

Věkový limit pro group leadera: 18+

Celkový počet účastníků za národní skupinu: 5+1GL

Účastnící se země: Polsko, Maďarsko, Španělsko, Itálie, ČR, Portugalsko, Estonsko

Hostitelská organizace: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Popis projektu:

Ekonomická krize, která začala v druhé polovině minulého desetiletí vytvořila poměrně křehkou situaci pro dnešní mládež. Míra nezaměstnanosti zůstává vysoká, v EU 6,2%. Míra nezaměstnanosti očištěná od sezónních vlivů zůstává v lednu 2020 v Euro zóně na 7,4%, což je nejnižší míra od května 2008. V některých zemích je míra nezaměstnanosti vysoká, jako např. ve Španělku (celkem 13,8%, z toho mladí 32,8%), Itálii (9,7%/27,8%), nebo Portugalsku (6,7%/18,3%).

Mladí lidé žijící v těchto zemích čelí problémům s hledáním vhodné práce. Jsou nuceni vykonávat práce, které nechtějí, odstěhovat se do zahraničí a opustit rodinu, nebo zůstat nezaměstnaní a bydlet u rodičů. Na rozdíl země jako Polsko (celkem: 3,2%/mládeže 10%), Estonsko (4,3%/10,2%), Maďarsko (nezaměstnanost celkem a mládeže 3,5%), nebo Česká republika (3%/5,5%) si vedou poměrně dobře. V zemích, kde je míra nezaměstnanosti nižší je mnoho pracovních příležitostí, ale proces, který můžeme považovat jako nejuspokojivější, je nárůst podnikání mezi mládeží. Vznikají stále nové a nové firmy, které byly založeny mladými mezi věkem 20 až 30 let.

Také s aktuální krizí Covid-19, která ovlivnila ekonomiku celého světa, zejména v Evropě, ztrácí mnoho mladých lidí svoji práci, mají potíže s hledáním nové a kvůli nestabilitě nynější situace jsou nejistí v oblasti dalších kroků do budoucna. Podle Evropské konfederace odborových svazů ztratilo v Evropě nejméně 1 milion lidí svoji práci během minulých dvou týdnů.

Myšlenka tohoto projektu vzešla nedávno od FRSP mladých dobrovolníků, kteří se zajímají o témata jako sociální média, podnikání a start-upy, a tak se rozhodli vytvořit výměnu mládeže.

Cílem je:

● Zvýšit možnost zaměstnanosti účastníků skrze formální, informálního a neformálního vzdělávání
● Pracovní orientace na základě jejich hodnot, talentů a postojů
● Podpora podnikání, především v sociální sféře; povzbudit mladistvé, aby se nebáli riskovat a zlepšili své kritické a odlišné myšlení, díky čemuž mohou začít úspěšnou kariéru jako manažeři
● Prosazování Evropských hodnot jako začlenění, přijetí, různorodost, tolerance, nediskriminace za účelem pozitivní změny ve společnosti, především na pracovišti.
● Propagace nástrojů, jako Europass životopis a Youth Pass, dobrovolné projekty jako Erasmus+ a ESC, jako zkušenosti a znalosti, které zvýší zaměstnatelnost.
● Propagace kulturního povědomí a výměny mezi různými zeměmi jako cesta k otevření mysli, posílení kreativity a respektování ostatních kultur a prostředí.
● Posílení sociálních dovedností a digitálních kompetencí.
● Pomáhání mladým lidem vypořádat se s pracovními problémy způsobenými současnou pandemickou situací, zvýšit jejich povědomí o limitech a možnostech jejich vlastního potenciálu.

Projektové aktivity:

  • Workshopy zaměřené na marketing, nástroje sociálních médií, řízení projektů, sociální dovednosti a veřejné vystupování.
  • Účastníci budou rozřazeni do skupin po šesti členech a společně vytvoří leták, facebookovou stránku a krátké video. Na závěr se vytvoří video, kde účastníci sdělí své názory a zkušenosti získané během workshopů, které se bude týkat míry nezaměstnanosti ve své i cizích zemích a obecně v Evropě, dále podnikatelských aktivit, především sociálního druhy, které mohou podstoupit aby změnili pozici, našli sami sebe a dokázali pomoct ostatním.
  • Mezinárodní aktivity jako národní večer, poznávací hry a prohlídka Katowic.

Možná se ti bude líbit