Your Body is a Voice – Francie

single-image

Termín konání: 5.-15. září 2016

Místo konání: Ganties, St Gaudens, Francie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Účastníci: Denisa Zábranská, Andrej Dobeš, Nicole Schicková

Účastnící se země: Francie, ČR, Makedonie, Polsko, Estonsko, Kypr, Rumunsko

Hostitelská organizace: SolAfrika

Report z projektu:

Tréninkový kurz,který pořádala organizace Sol Africa se konal ve dnech 5. -15. 9. 2016 ve vesničce Ganties ,vzdáleném asi 100 kilometrů od Toulouse a téma tréninkového kurzu bylo: Moderní tanec a řeč těla. Na projektu se sešli účastníci z Francie, České republiky, Estonska, Makedonie, Kypru a Polska a po celou dobu nás projektem provázeli zkušení facilitátoři a organizátoři Adél, Julie a Nico. Taneční aktivity měla na starost trenérka Angelika společně s jejím dvouletým synkem Marou, který nám vždy připomínal, jak v sobě probudit naše autentické pohyby, jako bysme byli zase malými dětmi.

Jak již napovídá název projektu byl projekt zaměřen na práci s tělem, pohybovými aktivitami a to především tancem. Cílem projektu bylo vybavit pracovníky s mládeží nástroji jak začlenit moderní tanec a pohybové aktivity do jejich práce. 

První dopoledne bylo věnováno různým poznávacím hrám, celkovému naladění skupiny na společnou vlnu a skrze týmovou hru jsme poznali jak naše nové kamarády tak celou vesnici a její okolí. Hned odpoledne jsme se seznámili s projektem, jeho programem, cíli, výstupy a všemi informacemi potřebnými k započetí společného díla. Při diskuzi u čaje a kávy ve „World Café“ jsme diskutovali o tom, jak vnímáme naše tělo a jak bychom toto téma chtěli reflektovat do našich vystoupení. Večer se o zábavu postaral francouzský tým, který připravil večeři a interaktivní prezentaci o této zemi, která pro nás byla pro následujících 9 dní domovem. 

Druhý den jsme se už naplno pustili do tanečních aktivit, které jsme začali v krásném přírodním prostředí u řeky, abychom navázali spojení sami se sebou, s naším tělem a okolí. Jak říkala naše učitelka Angelique: „je důležité, aby tanečník byl vždy v dobrém spojení se sebou samým.“ Po sérii relaxačních, masážních a meditačních technik jsme pomalu vpluli do pohybových a tanečních cvičení, která nás připravila na práci ve skupině a v různých prostředích. Den byl zakončen tradiční večeří a programem, které pro nás připravila tentokrát skupinka účastníků z Kypru. 

Následující dva dny jsme objevovali nové možnosti jak pracovat s tělem a tanečními aktivitami. Během tohoto procesu se nenápadně tvořili různé kreace, které byly později nápaditě poslepovány a prezentovány jako celek při tanečním vystoupení. Večery klasicky doprovázela vůně různých tradičních jídel a zábavné programy. 

Týden se přehoupl do své druhé půlky a byl čas na naše první vystoupení, které jsme uskutečnili na festivalu hudby v nedaleké vesničce. Přátelská a slavnostní atmosféra přímo vybízela k tomu abychom předvedli, co jsme v posledních dnech nacvičili. Začali jsme s úvodním číslem na ulici, kde jsme prezentovali tance ve dvojicích a jednu ze skupinových choreografií. O několik minut později jsme došli v nacvičeném svatebním průvodu přímo na jeviště a rozjeli jsme další kolekci tanců, které byly doprovázeny ovacemi publika. Večer volně pokračoval tancem, hudbou a oslavami. Přišlo na řadu také druhé naše vystoupení a celý večer čarovně zakončila ohnivá show. 

Druhou část programu jsme odstartovali odpočinkovým výletem k nedalekému jezeru, koupáním a piknikem. Po zaslouženém odpočinku jsme se dali na náš druhý velký úkol – připravit program pro děti ze zdejší základní školy. Hlavní náplní těchto aktivit byly pohybové a taneční aktivity, pro které jsme měli výborný základ z workshopů a aktivit, které jsme absolvovali v první části projektu. Nejdříve jsme si naše aktivity pro děti ukázali a vyzkoušeli s účastníky, abychom si mohli dát navzájem zpětnou vazbu a sdílet nápady jak jednotlivé aktivity vylepšit a uzpůsobit mladšímu publiku. Bylo skvělé být v pozici vedoucích workshopů a také se navzájem učit od ostatních z velké škály různorodých aktivit. Předposlední den jsme tedy aktivity jsme k aktivitám přizvali děti a naplnily jejich odpoledne tancem, pohybem a různými hrami. Na večer jsme ještě stihli naše finální taneční vystoupení pro zdejší obyvatele a starostku obce. 

Poslední den jsme zakončili konečnou evaluací projektu, plánováním iniciativ a projektů v naších zemích, procházkou a jako třešničku na dortu jsme si připravili slavnostní večeři ze zdejších produktů a za doprovodu tance, zpěvu a posledních konverzací jsme ukončili tuto nádhernou zkušenost. 

Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na tomto projektu a svým časem a energií přispěli k jeho realizaci – především hostující organizaci Sol Afrika, naší vysílající organizaci EYCB Břeclav a všem zúčastněným. 

Andrej Dobeš

Možná se ti bude líbit