Your Future Under Construction – Španělsko

single-image

Termín konání: 21.-28. leden 2017

Místo konání: Lucena, Španělsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si Infopack

Účastníci: Jiří Mouka, Tereza Mynářová

Hostitelská organizace: Asociación Amigos de Europa

Účastnící se země: Španělsko, Rumunsko, Bulharsko, Belgie, Německo, Chorvatsko, ČR, Turecko a Itálie

Report z projektu:

Projekt „Your Future Under Construction“ se konal 21. až 28. 1. 2017 ve španělské Luceně. Jednalo se o tréninkový kurz zaměřený na seberozvoj – jak osobní, tak profesní – a účastnilo se jej zhruba 20 lidí z ČR, Německa, Belgie, Španělska, Itálie, Chorvatska, Turecka, Bulharska a Rumunska.

Kurz byl velmi zajímavý a zároveň intenzivní. Každý den se střídala řada aktivit – „frontální výklad“, individuální práce, činnost v párech, ve skupinách i společně. Šlo jak o aktivity ve „třídě“, tak různě na chodbách a zahradách historického paláce v centru města, kde se náš kurz konal, stejně tak na různých místech v Luceně. Všechny části kurzu na sebe přitom nějak navazovaly, k jednotlivým částem jsme se postupně vraceli a rozvíjeli je.

V prvních dnech jsme „objevovali“ element, tedy to, co nás naplňuje a zároveň nám jde, hledali souvislosti mezi elementem a naší skutečnou prací nebo činností, mezi elementem a našimi dosavadními prožitky či lidmi, kteří nás v životě ovlivnili. Mimo jiné jsme při tom kreslili „river of life“ a vytvářeli si navzájem profily při „speed datingu“. Následně jsme se přesunuli k tématu „vulnerability“, tedy k situacím, při nichž se cítíme zranitelně či nejistě, k tomu, jak z nich udělat naši silnou stránku a jak s ní pracovat.

Dalším tématem kurzu byla kreativita a schopnost opustit naši komfortní zónu. K tomu posloužil mimo jiné mnohahodinový skupinový teambuilding v ulicích města, kdy jsme měli za úkol vymyslet, jak navázat kontakt s místními, jak prospět tamní komunitě a jak vydělat nějaké peníze. Každá ze čtyř skupin se toho ujala po svém – vznikla parta pouličních zpěváků s ukulele, aktivistické hnutí za osamostatnění Andalusie, fotokoutek a dobrovolníci rozdávající „free hugs“…

Poslední dva dny kurzu se již věnovaly profesnímu rozvoji – tvorbě video CV, vlastní SWOT analýzy, sepsání akčního plánu na nejbližší rok, akcí, které po návratu z projektu můžeme udělat, co přesně k tomu budeme potřebovat, co je očekávaný výsledek. Opět jsme pracovali hodně ve skupinách, takže jsme si poskytovali zpětnou vazbu, zároveň bylo, myslím, pro většinu účastníků užitečné, že si sami (mnohdy poprvé) takto „hodili na papír“ své cíle.

Velmi důležitou roli hráli trenéři Adina a Dominique, kteří mají za sebou mnoho let zkušeností s coachingem. Oba byli perfektně připraveni, kromě základní teorie a zmíněných aktivit doplňovali jednotlivé bloky odkazy na literaturu či videa k tématu. Hned v úvodu kurzu nám také řekli důležitou věc: „Jsme tu proto, abychom vás kurzem provedli a ukázali vám, co je možné. Ty hlavní kroky ale musíte udělat sami.“ V závěru to každopádně vypadalo, že si většina lidí odnesla to, co chtěla.

Zároveň oceňuji, že se trenéři spolu s organizátory snažili i přes nabitý program udělat maximum pro to, abychom za ten týden poznali co nejvíce z Analusie. Pomohl tomu volný půlden (pro zájemce proběhla prohlídla města, pár nás vyjelo na výlet do Cordóby), samozřejmě international night nebo například tradiční španělská večeře.

                                                                                                                                                                                     Tereza Mynářová

Možná se ti bude líbit