Careerland — Turecko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Family Motel, Mecidiye/Keşan/Edirne, Turecko

Termín konání: 27. říjen—6. listopad 2022

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Prosím důkladně si přečtěte info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Turecka (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

Hostitelská organizace: Worldest organisation

Popis projektu:

Mladí lidé potřebují modelové příklady, které je budou motivovat a podporovat jejich iniciativy, budovat jejich sebedůvěru, přispívat jejich zaměstnatelnosti a umožňovat jim rozvoj na mezikulturní a evropské úrovni, a to včetně rozvoje jejich klíčových kompetencí.

Specifickým cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a podpořit podnikání 44 mladých lidí z Rumunska, ČR, Itálie, Bulharska, Severní Makedonie, Litvy a Turecka zlepšením jejich kariérního plánování, schopností podnikat, kompetencí a komunikace.

Hlavní cíle projektu:

  • Zlepšit schopnosti účastníků projektu v oblastech podnikání, kariérního plánování a komunikace;
  • Podpořit podnikání pozitivními modelovými příklady a povzbuzováním, zvýšit zaměstnatelnost rozvojem klíčových kompetencí a sociálních dovedností;
  • Zajistit, že účastníci znají sami sebe a své kompetence;
  • Podpořit mladé lidi v mezikulturní komunikaci, interakci a respektu k rozdílům;
  • Podpořit účastníky s omezenými příležitostmi.

Metody projektu:

Projektové aktivity budou založeny na formálním a neformálním vzdělávání.

Mladí účastníci projektu budou mít příležitost poznat různé metody neformálního vzdělávání (skupinové práce, hon za pokladem, facilitované diskuze, dotazníky, misku se zlatými rybkami, simulace, hraní rolí, metoda open space, návštěvy institucí, fotoanimace, živá knihovna, metoda photovoice, práce na počítači, interaktivní prezentace, podporované diskuze, učení se objevováním atd.)

Každý zájemce se na projekt musí přihlásit nasdílením svého Europass životopisu, který bude během projektu aktualizován.

Profil účastníka:

Výběr účastníků bude založen na rozhodnutí, kdo by mohl z projektu nejvíce těžit (studium souvisejícího oboru, zájem o kariérní rozvoj, socio-ekonomické překážky, velký vliv bude mít to, zda je žadatel členem skupiny NEET — nezaměstnaní, nestudující a neúčastnící se odborné přípravy). Protože program Erasmus+ podporuje rovnost a inkluzi, je tento projekt připraven přijmout účastníky s omezenými příležitostmi.

Profil Group Leadera:

Každá země bude reprezentována 1 Group Leadrem (GL) starším 18 let, který povede 5 účastníků projektu ze své země. GL musí být pracovníkem s mládeží a měl mít zkušenosti s tématy projektu (mládež, kariérní plánování, skupina NEET apod.) a programem Erasmus+.

GL se aktivně účastní procesu příprav projektu (logistika, kulturní záležitosti apod.) a vzdělávacího procesu účastníků, podporuje kreativní aktvity účastníků s pomocí jejich osobnostního profilu a potřeb, podporuje evaluační aktivity, sbírá zpětnou vazbu od účastníků a zajišťuje od nich potřebné dokumenty.

Možná se ti bude líbit