Youth Ambassadors of Sustainability — Bulharsko

single-image

Program a akce: program Erasmus+ Mládež, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Smolyan, Bulharsko

Termín konání: 18.—26. říjen 2021. Tento projekt se bude přesunovat na zatím neurčený termín.

Počet volných míst: 3+1GL

Věkový limit pro účastníky: 16-29

Věkový limit pro group leadera: 18+

Prosím důkladně si přečtete info-pack.Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku (link v info-packu) co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Bulharska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Bulharsko, ČR, Srbsko, Chorvatsko, Rumunsko, Portugalsko

Hostitelská organizace: International Youth Activity Center – Bulgaria

Popis projektu:

Udržitelný rozvoj je téměř 20 let v centru evropského projektu a je jedním ze základních cílů Evropské unie (EU). Byl začleněn do politik a právních předpisů EU prostřednictvím strategie EU pro udržitelný rozvoj, strategie EU 2020, agendy EU pro zlepšování právní úpravy, do odvětvových politik, jako je 7. akční program pro životní prostředí a nyní do agendy 2030.

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj a cíle udržitelného rozvoje (SDG) staví udržitelný rozvoj do centra evropské agendy a zajišťují sdílenou globální vizi směrem k udržitelnosti. Za tímto účelem jsme se my, mladí, rozhodli vyvinout tento projekt, abychom do tohoto tématu zapojili mladé lidi, jako jsme my.

Je to myšlenka, která byla vyvinuta po naší účasti na předchozích výměnách mládeže a místních aktivitách na téma udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Je to téma, které je pro nás a naše partnery velmi aktuální, a tato mobilita je šancí pro nás, mládež v naší zemi a v zemích našich partnerů, hrát aktivní roli v procesu vytváření změn.

Rozvoj udržitelných komunit je něco, co bude ku prospěchu jednotlivým občanům, komunitám, zemím, Evropě a planetě jako celku. Vůle realizovat tento projekt vychází z našeho skutečného přesvědčení, že bude mít regionální, národní a evropský dopad z environmentálních, sociálních a ekonomických důvodů.

Víme, že náš projekt je v souladu s obecnými cíli programu Erasmus+, konkrétními cíli klíčové akce a cíli Agendy 2030.

Cílem projektu je:

– Zvýšit informovanost/porozumění mladých lidí o problémech životního prostředí, nabídnout příležitost vytvořit změnu v jejich místních komunitách, podporovat informální a neformální učení a spolupráci v oblasti mládeže.

Environmentální, sociální a ekonomické cíle projektu jsou:

  • Dát mladým obyvatelům hlas. Povzbuzování lidí, aby přispívali do své komunity, což přináší sociální, ekonomické a environmentální výhody. Tento projekt si klade za cíl pomoci mladým lidem stát se zúčastněnými stranami a povzbudit členy komunity, aby se aktivně podíleli na snižování odpadu a ochraně zdrojů.
  • Propagace redukce odpadu. Podle statistik odpadu z domácností vyprodukují domácnosti přes 1,2 miliardy tun odpadu ročně. Cílem je vzdělávat mladé lidi v oblasti environmentálních postupů, jako je recyklace, omezování a opětovné používání za účelem snížení odpadu a boj proti změně klimatu.
  • Proměnit odpad ve zdroje. Udržitelnost také znamená ukázat, jak přeměnit odpad na zdroje a předělat je na výrobky, které jsou šetrné k planetě. To bude mít dopad na každodenní život mladistvých, kteří se mohou naučit žít bez odpadu a předávat tyto znalosti své komunitě prostřednictvím WOM, kampaní na šíření informací a vytváření místních podniků.
  • Podpora místních firem. Podpora místních podniků zvyšuje ekonomickou udržitelnost komunity s přihlédnutím k zásadě udržitelného rozvoje. Nejen, že tento projekt může zvýšit povědomí o tom, jak je důležité podporovat tyto místní podniky, ale může také povzbudit mladé lidi, aby se stali podnikateli v této oblasti, což bude mít společenský a ekonomický dvojnásobný přínos.
  • Propagace programu Erasmus+, hodnot EU a účasti na budoucích aktivitách pomocí neformálního vzdělávání a podpora jeho uznání prostřednictvím certifikátu YouthPass.

Možná se ti bude líbit