Youth Ambassadors of Sustainability — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 21. únor—1. březen 2022

Místo konání: Smolyan, Bulharsko

Pokud máte zájem o více informací, důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: International Youth Activity Center Bulgaria

Účastnící-se země: Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko, ČR, Chorvatsko, Srbsko

Český tým: Nikola Novotná (GL), Anna Novotná, Alžběta Sirová, Sabina Trinity Marrero, Anděla Matějková, Tereza Medlíková, Martin Sklenář

Report z projektu: 

Projekt s názvem YOUTH AMBASSADOSRS OF SUSTAINABILITY se konal 21.února – 1.března 2022 v malém městečku Smolyan na samém jihu Bulharska, 15km od řecko-bulharských hranic a cca 30min autobusem od krásného horského města s názvem Pamporovo.

Projektu se zúčastnilo celkem 6 zemí. Bulharsko, Chorvatsko, Portugalsko, Česká republika, Rumunsko a Srbsko. Tyto Země byly do projektu vybrány, kvůli diverzitě tohoto tématu, abychom si měli navzájem co předat a možná se i něčím inspirovat!

Po organizační stránce vše zajišťovalo International Youth Activity Center (IYAC), Bulgaria, se spoluprací dvou portugalských organizátorů.

Samotný projekt byl zaměřen především na zvýšení povědomí o všeobecných problémech dnešního světa, jež jsou spjaté se samotným tématem udržitelnosti. Největší složku tvořila udržitelnost životního prostředí ale také rostoucí problematika textilního a potravinářského průmyslu, které jsou méně a méně udržitelné. Na začátku týdne jsme měli mnoho teambuildingových aktivit a následně jsme ve svých národních skupinách vytvářeli prezentaci o své zemi, kterou jsme poté prezentovali ostatním, a debatovali jsme a srovnávali tyto problémy a jejich řešení v každé zemi, jež se projektu účastnila.

V průběhu týdne jsme si díky vytváření projektů a kampaní týkajících se udržitelnosti osvojili umění domluvy a komunikace v mezinárodních skupinách, zlepšili se v sebevyjadřování a získali mnoho nových znalostí o udržitelnosti, které využijeme v budoucím osobním, možná někteří i v profesním životě. Učili jsme se také, jak rozpoznat fake news a jak se nenechat zmanipulovat masovými médii. V programu bylo několik workshopů, které nás  vedly k opravdovému uvědomění nad sebou samým v našem světe plýtvání a neudržitelnosti a ještě více nám rozšířily okruh vědomostí a informací, které byly občas opravdu drtivé.

Večery jsme trávili spíše pohodovým programem, jako například kvízem všeobecných znalostí, kulturními nocemi, které byly 2 večery, ve kterých každá země prezentovala svoje tradiční jídlo, pití , hudbu a tradiční tance (v našem případě jsme zvolili polku). Toto byla jedna z nejzajímavějších částí pro mě osobně, protože mě moc bavilo poznávat cizonárodní pokrmy a kultury.

Většina aktivit se konala v prostorách hotelu ve velké společenské místnosti, také jsme ale navštívili tamější centrum mládeže, ve kterém jsme taky prezentovali kampaň, a cestou si prošli městečko. 🙂

Příroda je v celém okolí pohoří Rodopy, kde se také nachází město Smolyan, krásná. První půlku týdne nám celou dobu svítilo sluníčko a koncem týdne se ochladilo a nasněžilo, tak jsme měli možnost vidět hory a okolí oběma pohledy.

Rozhodně to stálo zato. 

                                                                                             Tereza Medlíková

Možná se ti bude líbit