Youth and Art: a Story of Inclusion — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 10.—17. září 2020

Místo konání: Uzana (Gabrovo region), Bulharsko

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete Infopack – YE Youth and Art.  

Hostitelská organizace: IYAC Bulgaria

Účastnící se země:  Bulharsko, Srbsko, Česká republika, Chorvatsko, Rumunsko

Účastníci českého týmu: Pavlína Široká, Kristina Hakenová, Kristýna Nguyenová, Veronika Pončíková, Miroslav Obadálek (GL)

Fotografie z projektu najdete zde.

Report z projektu:

Tento projekt pro nás začal na malém letišti v Sofii v Bulharsku s nepříjemnou situací. Jeden z našich kufrů nám byl navrácen rozbitý a na letišti nebyl nikdo schopen nám pomoci. Nakonec jsme tento problém vyřešili a setkali se na meeting point s dalšími účastníky z Řecka, Portugalska, a Bulharska. 

Po 4 hodinové cestě autobusem jsme dorazili do malebného hotýlku uprostřed hor v oblasti Gabrovo. Byli jsme přivítáni zbytkem účastníků a organizátory a šli jsme na večeři. Po večeři jsme šli k ohništi a všichni jsme se postupně poznávali a zjišťovali jsme další informace o nadcházejících dnech. Tématem byla migrace a umění, kterým jsme chtěli vyjádřit naše pocity a poučit lid v městě Gabrovo o této problematice. 

Program jednotlivých dní byl naplněn mnoha zajímavými aktivitami a všichni jsme si zvykli ráno na aktivní začátek na louce před hotelem a na velmi zajímavé a poučné příběhy, které nám byly předčítány. Všechny aktivity byly prolnuty uměním, a to nám pomohlo se více vložit do takového těžkého tématu. Na začátku jsme využili nedaleký les, kde jsme využívali lan mezi stromy a samotného lesa pro vytvoření důvěry mezi účastníky. Během další aktivity jsme v menších skupinách sdíleli v čem jsme dobří a snažili jsme se to napojit na téma migrace. Někdo řekl, že může zapadnout v každé zemi jako místní, jiný sdílel, že hraje ve skupině podporující přijíždějící migranty a poskytuje jim zázemí a další účastník předvedl divadlo na téma migrace. V další aktivitě jsme se od vedoucích dozvěděli o všemožných typech migrace a dalších informacích o kterých jsme dříve neměli ani tušení. Výstupem naší tvrdé práce bylo odpoledne před střední školou v Gabrovu, kde jsme předvedli divadlo, měli jsme živou knihovnu, interaktivní mapu a další aktivity pro místní, kteří se k nám nadšeně přidávali a zajímali se o migraci a naše příběhy některých účastníků, kteří mají zkušenost s migrováním.

Během tohoto projektu jsme se naučili spoustu věcí o migraci a o vzájemných kulturách a zbořili jsme některé naše předsudky a mis informace. Po zdařeném výstupu projektu jsme ještě dokončili oficiální záležitosti a večer si ceremoniálně předali youthpass a rozkrojili dort. Ráno bylo loučení smutné, jelikož jsme se za krátkých 7 dní velmi sblížili.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pavlína Široká

Možná se ti bude líbit