Youthpass Expanded — Kypr

single-image

Termín konání: 18.-26. listopad 2017

Místo konání: Larnaca, Kypr

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Účastníci: Zuzana Kolečková, Ondřej Přikryl, Jana Fiedlerová

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) ve výši €360 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Účastnický poplatek: €30 (vybírá si ho samotná hostitelská organizace)

Prosím omrkněte i následující: 

  • Group photo announcing the training course: https://tinyurl.com/yc3ljta9
  • Meeting with the Cyprus Commissioner for Volunteerism and Non-governmental Organizations https://tinyurl.com/y7ebmeel
  • The photo album of the project https://tinyurl.com/y9sl2k4j
  • A photo project on Learning to Learn where all the participants have been portrayed quoting some famous sayings on learning https://tinyurl.com/y9ajqdce

Hostitelská organizace: SEAL Cyprus (Cyprus Organisation for Sustainable Education & Active Learning)

Účastnící se země: ČR, Kypr, Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Itálie, Slovensko, Litva

Report z projektu:

Tréninkový kurz “ Youthpass expanded” se konal v kyperské Larnace od 18. do 26. listopadu 2017. Kurz pořádala domácí organizace Seal Cyprus a zúčastnili se ho pracovníci  s mládeží z devíti zemí: Kypr, Česká republika, Itálie, Litva, Slovensko, Řecko, Bulharsko a Rumunsko. 

 

V příjemném přímořském prostředí města Larnaka se účastníci projektu vzdělávali v oblastech interního leadershipu, managementu volného času a v neposlední řadě též v široké škále posibilit využití Youthpassu nejen v profesním životě. Organizace Seal Cyprus nabídla hned několik vynikajících lektorů a trenérů, kteří byli specialisty na couching, marketing či práci s mládeží. Účastníci kurzu byli vzděláváni formou teambuildingových her, práce v malých týmech či formou krátkodobých projektů, které byly vyhotoveny a prezentovány během tréninku.

 

Kurz byl obohacen o několik výletů. Nejdelší a jistě i nejzajímavější byl výlet do hlavního města Kypru Nikósie. Zde byla na programu prohlídka starého městského centra, ale také návštěva turecké okupované části této metropole. Podnětná byla i návštěva Europe Direct Information Center ve města Larnaka, kde byli účastníci informováni o Evropském týdnu praktického vzdělávání. Kyperský komisař pro dobrovolnictví a nevládní organizace, pan Yiannis Giannaki, se s vyslanci mládežnických organizací setkal za účelem seznámení účastníků s prací v neziskovém sektoru na Kypru. V závěru tohoto setkání proběhla zajímavá diskuse nad významem kompetencí získaných prostřednictvím dobrovolnictví.

 

Účastníci tedy odcházeli z kurzu se spoustou nových vědomostí, které nabyli především zábavnou formou a které nyní mohou aplikovat při práci s mládeží ve svých organizacích. Malebné přímořské prostředí, v němž se kurz odehrával, profesionalita lektorů a trenérů a perfektní organizace kurzu vytvořily dokonalý výsledek, který všichni účastníci mezinárodních organizací jistě plně ocenili.

 

 Zuzana Kolečková

Možná se ti bude líbit