Youth Empowerment for Social and Economic Equality – Portugalsko

single-image

Termín konání: 5.-14. říjen 2017

Místo konání: Arrouquelas, Rio Maior, Portugalsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím důkladně si přečtete info-pack

Účastníci: Jan Fiala, Helena Kuthanová

Hostitelská organizace: H2O 

Účastnící se země: Portugalsko, Arménie, Albánie, Ázerbajdžán, Estonsko, ČR, Ukrajina, Polsko, Gruzie, Španělsko, Kypr

Report z projektu: 

Tréninkový kurz s názvem Youth Empowerment for Social and Economic Equality se konal 5-14. Října 2017 v malebném městečku Rio Maior v Portugalsku. Projektu se zúčastnilo 25 lidí z Portugalska, Arménie, Albánie, Estonska, České republiky, Ukrajiny, Polska, Gruzie, Španělska. Hostitelskou organizací byla “H2O”   Associação de Jovens de Arrouquelas. 

Po celou dobu projektu nás provázel jeden trenér Georgi z Gruzie. Vždy byl perfektně připraven a dobře naladěn. První den jsme se celá skupina seznamovali a vytvářeli si mezi sebou nová přátelství. Další dny už jsme se věnovali tématu tréninkového kurzu s kombinací poznávaní kultury Portugalska. Kdy nás náš organizátor a další zkušený tým z H2O vzal na další zajímavá místa v oblasti Rio Maior, které vždy zpestřili nás pobyt. Vždy jsme měli dostatek jídla a pohodlné ubytování. A dokonce ke konci projektu nás všechny vzali do Lisabonu a ukázali nám ty nejkrásnější místa. 

Ale kvůli čemu jsme zde hlavně byli je tréninkový kurz, který zabýval problematikou mládeže zaměřenou na sociální oblast. Mládež čelí několika společenským výzvám často v závislosti na zemi. Mají potíže začlenit se do společnosti, orientovat se na trhu práce, bojují s financemi a mají nízkou úroveň vzdělání. V rámci tréninkového kurzu jsme měli možnost sdílet své zkušenost s prací s mladými lidmi. Účastníci prezentovali sociální problémy mladých lidí v jejich zemi. Často zde projevovala neúčinná a nízká podpora od státu – žádné zdravotní pojištění, zpoplatněné studium, žádné sociální dávky a podpora, vysoká nezaměstnanost.

V rámci kurzu jsme měli možnosti porozumět obecným mechanismům změn a úloze mladých lidí v jejich začlenění do sociálního života. Zabývali jsme se pochopením vztahem mezi mládeží a pedagogem, práce s mladými a jejich myšlení a vnímání společnosti. Vytvořili jsme aktivity, které vedly ke konkrétním projektům dosažení zlepšení zapojení mladých do komunity.

Jako účastníci jsme měli možnost být součásti divadla and role-play a vyzkoušet a v cítit se do rolí mladých lidí a jejich problémů. Tréninkový kurz vycházel z neformální vzdělání a jeho principů. Součásti byli také semináře, diskuze, prezentace.

 Ráda bych podotkla, že Česká republika vyšla z diskuze a prezentací jako nejlepší země pro život pro mladého člověka. Úroveň a podpora státu ve srovnání s ostatními zeměmi je velice dobrá. Také činnosti různých organizací a dobrovolníků mají vliv na posílení mládeže. Jsem ráda, že jsme právě my s Janem Fialou mohli reprezentovat Česko a být součástí tohoto tréninkového kurzu.

                                                                                                                              Helena Kuthanová

Možná se ti bude líbit