Youth Hands in Hands for Combating Drug and Substance Abuse — Německo

single-image

Termín konání: 15.-18. říjen 2018

Místo konání: Frankfurt, Německo

 Program a akce: program ERASMUS+: Youth, Strukturovaný dialog

Přečtete si info-pack 

Účastníci: Karolína Citavá, Karolína Břinková

Hostitelská organizace: Beyoğlu District National Education Directorate with the cooperation of Istanbul Governor, Kasımpaşa High school, and Intercultural Club-Goethe Uni

Účastnící se země: Bulgaria, Croatia, Czech Rep., Estonia, Germany, Italy, Portugal, Netherlands and Turkey

Report z projektu:  

Tréningový kurz, který pořádala turecká organizace Beyoğlu District National Education Directorate se konal ve dnech 15. – 18. října 2018 ve Frankfurtu nad Mohanem. Tématem celého projektu byl boj se zneužíváním návykových látek, speciálně zaměřený na mládežnickou cílovou skupinu. Celý projekt sestává ze čtyř jednotlivých aktivit, dvou národních (tedy pouze tureckých) a dvou mezinárodních a je kombinací aktivit rozšiřujících obzory a aktivit implementačních. Náš trnéningový kurz byl prvním ze dvou mezinárodních setkání a jednalo se o setkání odborníků, pracujících v oblasti boje se zneužváním návykových látek. Prvotním cílem kurzu bylo sdílet navzájem dobrou praxi přítomných odborníků a inspirovat se také dobrou praxí v Německu, jak na organizační, tak i vládní úrovni.

Všichni jsme se poprvé sešli v pondělí večer a zahájili jsme naší spolupráci společnou večeří v pizzerii a představením. Všechny tři noci jsme nocovali v Hotelu Lloyd nedaleko nádraží ve 3 a 4 lůžkových pokojích se snídaní. První ze dvou hlavních dnů kurzu jsme strávili ve Frankfurtu. Jako první jsme navštívili Německou neziskovou organizaci Fachstelle Prävention, ve které jsme se seznámili s činností služby zaměřující se na preventivní programy ve školách. Dvě pracovnice nám podali mnoho užitečných informací o své činnosti, nechaly nás ptát se na jakékoliv otázky a společně jsme diskutovali na téma prevence alkoholu u dětí a mladistvých. Následně jsme přejeli do Goethe Univetsity, kde jsme se seznámili s činností jednotlivých účastníků a následně i s kulturou jejich země. Den jsme zakončili pozdní večeří v tureckém bistru.

Druhý den programu jsme se vydali do Wiesbadenu, hlavního města spolkové země Hesenska, kde jsme se setkali s pracovníky hesenského ministerstva sociálních věcí a integrace, kteří nám představili veškeré kroky, které podnikají v oblasti boje s návykovými látkami. Opět jsme měli dostatek prostoru na otázky i diskuzi. Následně jsme měli volný čas na to, abychom si krásný Wiesbaden prohlídli. Odpoledne jsme navštívili Hesenský parlament, kde jsme dostali detailní přednášku o fungování EU a následně jsme se zůčastnili prohlídky budovy parlamentu. Večer jsme opět strávili společnou večeří v tureckém bistru a násldně jsme jeli zpátky do Frankfurtu. Na hotelu jsme se ještě setkali v recepci, kde jsme kromě administrativních záležitostí ohledně dokladů na dopravu měli prostor na to se více neformálně seznámit. Poslední den projektu byl určený k odjezdu a žádný program neprobíhal.

Každý si vzal z projektu to, co potřeboval, pro většinu účastníků bylo nejužitečnější sdílení dobré praxe mezi účastníky a s Fachstelle Prävention. Vzhledem k tomu, že celý projekt se zdá být zaměřený na potřeby turecké pořádající organizace, cílů aktivity pravděpodobně bylo dosaženo – kromě sdílení dobré praxe padlo mnoho informací o vládní a nadnárodní organizaci boje s návykovými látkami, které turecká organizace pravděpodobně využije v plánování dalších aktivit.

Karolína Citavá

Možná se ti bude líbit