YOUth MARKeting Leaders for Sustainable Development – Mobility of youth workers – Makedonie

single-image

Termín konání: 20. září – 1. říjen 2015

Místo konání: Ohrid, Makedonie

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 2: Capacity Building in the field of youth

Prosím pročtěte si info-pack a rozpis denních aktivit

Účastníci: Michal Havelka, Karolína Kolaříková

Hostitelská/pořádající organizace: Association for research, education and development „Marketing Gate“ – Skopje.

Report z projektu:

Evropa, Afrika, Asie a Austrálie se sešly v kosmopolitickém městě Struga ležícím na břehu úchvatného jezera Ohrid. Důvodem pro toto transkontinentální shromáždění byl sdílený zájem o životní prostředí a možnosti jeho zachování formou udržitelného rozvoje. Na vysoké kvalitě tohoto projektu se podíleli účastníci z Austrálie, Bulharska, České Republiky, Ghany, Chorvatska, Itálie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Polska, Rumunska, Řecka, Slovinska, Turecka a samozřejmě hostitelské Makedonie. 

Společně nás čekalo 10 intenzivních dní plných vstřebávání nových informací z různorodých oblastí lidského podnikání. První fázi projektu jsme započali přednáškami od australského profesora, který nás učil, jak rozpoznat, pochopit a zejména si osvojit leadership. Dále jsme si vyslechli poutavou lekci od místního podnikatele, jenž si dal za cíl přesvědčit své spoluobčany o důležitosti recyklování, a bankéře, který nám vysvětloval principy správného investování. Tuto fázi projektu jsme pak zakončili lekcí o start-upech. Abychom si posléze odpočali a nechali myšlenky volně plynout, byli jsme vysláni na výlet do nedalekého města Ohrid, které je se svými 365ti kostely a svébytnou architekturou zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO.

Druhou fázi jsme věnovali vlastním projektům. Byli jsme rozřazeni do čtyř skupin a dostali jsme za úkol během následujících tří dnů založit fiktivní firmu či neziskovou organizaci a propagovat svůj výrobek, respektive program či nápad. Výstupem naší kolektivní práce byla 15ti minutová profesionální prezentace našeho ‚produktu‘, podpořená neméně umně zpracovaným videem. Zde bych rád podotkl, že navzdory krátkému času, který nám byl pro tuto aktivitu poskytnut, každá skupina vytvořila velmi působivé dílo a zejména videa byla nadmíru kreativní a nápaditá.

Dále je třeba vyzdvihnout, že i přes různé kulturní zvyklosti účastníci v každé skupině táhli za jeden provaz a na svých výtvorech pracovali téměř 3 dny v kuse, samozřejmě s přestávkami na občerstvení a spánek. Nicméně takové pracovní nasazení a cílevědomost se jen tak nevidí a já s pokorou smekám pomyslný klobouk, neboť jsem si osobně připadal jako ve skutečné firmě a naší věci jsem plně důvěřoval. Připadá mi, že kdybychom naši fiktivní společnost doopravdy přetavili v reálnou, můžeme díky našim nápadům a přesvědčením dokázat něco velkého a trvalého.

Závěrem bych chtěl říci, že mi bylo ctí se podílet na tomto projektu a spolupracovat s lidmi z celého světa, neboť to byl jedinečný a bohužel nejspíš i neopakovatelný zážitek. Také mě příjemně překvapilo úsilí všech účastníku při praktických cvičeních. Nabyl jsem dojmu, že s odhodláním, pracovitostí a dobrým úmyslem je možné vytvořit něco prospěšného. A to nejen pro ostatní lidi, nýbrž i pro životní prostředí, nebo přírodu, chcete-li. A to je základní kámen pro udržitelný rozvoj. 

Michal Havelka

____

Zde se můžete podívat na video, které vytvořili účastníci tohoto projektu o jejich fiktivní organizaci a boji proti plýtváním jídem: https://www.youtube.com/watch?v=Ot0PfADaS2Y

Možná se ti bude líbit