Over the (H)edge Learning Event — Nizozemí

single-image

Erasmus+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 22.—29. srpen 2022 (= 22.8. příjezd, 29.8. = odjezd)

Místo konání: Ommen, Nizozemí

Pro více informací si prosím přečtěte info-pack a omrkněte projektové fotoalbum.

Hostitelská organizace: Olde Vechte

Český tým: Heorhij Ščerbak, Martin Klíma, Nela Pokorná, Pavla Rosenkrancová 

Report z projektu: 

Tréninkový kurz Over the (h)edge zaměřený obecně zaměřený na schopnost tvorby aktivit pro skupiny lidí. V bližším pojetí ono téma zahrnovalo pochopení facilitace, vytvoření vlastní techniky pro tvorbu smysluplného programu či osvojení si role organizátora. 

Kurz probíhal v krásném městečku Ommen, jehož okolí je protkané množstvím říčních toků, větrných mlýnů a rozsáhlých farem, jednoduše ukázkové Holandsko.

Ubytováni jsme byli v jedné z budov organizace Olde vechte, kde se nacházela společná místnost, pokoje pro 2-4 lidí a v přízemí sdílená kuchyně, kde nás ráno, v poledne a večer čekala jídla ve formě pestrých švédských stolů. 

V průběhu prvního dne postupně dorazili všichni účastníci projektu celkem z 10 různých zemí a to v různě početných skupinách zástupců jednotlivých států. 

Druhý den byl určený především k seznámení, zejména formou přípravy společné slavnostní večeře, taktéž proběhla první přednáška.

Programové bloky rozprostřené do celého týdne zahrnovaly pohybové, kreativní i seberozvojové aktivity. Program vytvořený organizátory se v průběhu akce začal pozvolna prolínat také s těmi, které byly organizovány námi. Na přípravě aktivit se podílel každý účastník Erasmu. Tímto způsobem jsme rychle zjistili jaké jsou naše silné a naopak slabé stránky v oblasti přípravy a realizace aktivity. Díky přizpůsobenému programu jsme měli možnost na svých slabých stránkách průběžně pracovat, ať už šlo o mluvení před velkou skupinou lidí, vedení konstruktivní zpětné vazby nebo breefingu. 

Šlo jednoduše o to chytit se příležitosti, překročit komfortní zónu a osvojit si to v čem se necítíme být jistí.

Po většině programových bloků následovala zpětná vazba a prostor pro zaznamenání našeho osobního progresu či naopak bodů na nichž bychom měli zapracovat.

Další náplní dnů byly přednášky. Zde byla diskutována témata, která nás zajímala jako jednotlivce, ke kterým měl každý možnost přispět svými zkušenostmi, ale také předem připravená témata, která se týkala jednotlivých aspektů facilitace.

Večery byly volné s možností realizovat se a představit vlastní program pro ostatní.

Pátek byl lehce odlišný díky výjezdu do nedaleké vesnice, z níž jsme se po skupinách vraceli do výchozího bodu s podmínkou splnění poměrně netradičního to do listu a několika dalšími kritérii.

Poslední večer Erasmu, neděle, byl ukončen, tím čím celý projekt začal a to opět u společně připravované večeře.

Jak už to tak bývá s dobrou atmosférou se začala vkrádat do našeho povědomí melancholie pro poslední společně strávené momenty. Několika účastníkům navazoval let už brzy z rána a tak se započalo loučení. 

S obálkou plnou loučivých a děkovných vzkazů od ostatních účastníků, hlavou plnou nových informací, podmětů a vzpomínek, míříme každý zpátky do našich domovin. 

Jelikož bylo Over the hedge mým prvním projektem neunikla jsem prvotním pochybám a zmatkování. Navzdory všem obavám, účasti na projektu rozhodně nemůžu litovat.

Chtěla bych tedy moc poděkovat Janě Parolkové za čas investovaný do koordinace těchto projektů. Samozřejmě také díky organizačnímu týmu a spoustě dalším lidem, kteří tvořili nedílnou součást mé první zkušenosti. 

                                                                                                                                       Nela Pokorná

Možná se ti bude líbit