Yes We Can! European Youth Leaders Training — Albánie

single-image

Termín konání: 10. – 18. dubna 2013

Místo konání: Pogradec, Albánie

Program a akce: Program Mládež v Akci, akce 3.1. tréninkový kurz/PBA = partnership building activity

Účastníci: Michaela Lencová, Lucie Cepáková, Michal Hroneš

Report z projektu:

Když jsme 9. dubna večer přistávali na letišti v hlavním městě Albánie – Tiraně, ani jeden z nás netušil, co nás to vlastně přesně čeká a co nám toto osmi denní školení může všechno přinést. Musíme se přiznat, že jsme zpočátku byli možná až moc skeptičtí a chvílemi i pochybovali o tom, zda má naše cesta až na jih Albánie smysl. Po příjezdu do hotelu naše skepse neustávala – hotel byl sice nový, nicméně navzdory krásnému počasí venku byla ve všech místnostech neuvěřitelná zima, slibovaný internet nefungoval, plánovaný uvítací program byl kvůli pozdnímu příjezdu některých účastníků odložen na další den…

 

Naše skepse se naštěstí naprosto rozplynula hned další den! Velký dík patří především skvělé tamní organizátorce Mimoze, která se snažila udělat vše, co „nám na očích viděla“ a všechny problémy zažehnala! …obdobné poděkování patří a našim profesionálním trenérům (Anně z Albánie a Lucovi z Itálie), díky kterým nám hned po úvodním semináři bylo jasné, že pro skepsi už není prostor a že následujících osm dní jistě smysl mít bude!

 

A co že bylo náplní oněch osmi dnů strávených u břehu jezera Ohrid? Program byl rozdělen do několika, vzájemně na sebe navazujících, bloků, jejichž hlavním cílem bylo vyškolit budoucí leadry výměnných programů Mládeže v akci. Složení naší skupiny bylo velmi různorodé (projektu se účastnilo celkem 33 lidí z 11 zemí Evropy – Česká republika, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Itálie, Bosna, Makedonie, Kosovo, Turecko, Srbsko a samozřejmě Albánie), co se povah, kultur, věku i vyznání týče. Řekla bych, že i toto byl jeden z aspektů, který přispěl k přínosnosti našeho pobytu. Naučit se jednat a pracovat v týmu s lidmi, kteří mají naprosto jiný pohled na věc, vyžaduje trénink – a ten se nám dostával několik hodin denně. Kromě řady oněch zajímavých tréninků v týmech, workshopů např. o konflikt managementu, propagaci našich neziskovek, o možnostech získávání finančních prostředků pro naše organizace, aj. jsme měli rovněž možnost navázat spojení s dalšími občanskými sdruženími z ostatních evropských zemí. Ba co více poslední den nám byl dán prostor, abychom zúročili naše nabité vědomosti a rozpracovali si reálný projekt, na němž bychom mohli s ostatními účastníky spolupracovat! A jak to dopadlo? Po návratu domů jsme si v duchu tohoto projetu řekli: „Yes, We Can!“ a dali se společně s občanským sdružením z Polska a Rumunska do reálného vyplňování žádosti programu Mládež v akci, kterou máme v plánu příští týden odevzdat! Držte nám pěsti!

 

Velké dík patří rovněž Evropskému centru mládeže Břeclav! Přejeme více takto skvělých projektů, které předčí jakékoliv očekávání! 🙂

 

Michaela Lencová

 

Možná se ti bude líbit