You(th) Part — více-fázový: Německo, Francie

single-image

Program: ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: více-fázový tréninkový kurz

Místa a termíny konání: 

  1. část: Norimberk, Německo, 2.—7. květen 2022
  2. část Francie (Bordeaux – přesné místo bude upřesněno), 19.—24. září 2022

Venue: Campus Atlantica – 24 Avenue de Virecourt 33370 Artigues Près Bordeaux

Český tým: Valentina Hrtoňová (GL), Jana Peňázová, Martina Kolajová, Hana Havelková, Karolína Holásková, Vojtěch Kielkovský, Vojtěch Hradský, Martin Zeman, Vladimír Čelechovský

Hostitelská organizace: Bezirksjugendring-Mittelfranken

Report z projektu:

You(th) Part je více-fázový tréninkový kurz zaměřený na participaci mládeže organizovaný CRAJEP Nouvelle-Aquitanie (Francie) ve spolupráci s Bezirksjugendring Mittelfranken (Německo), EDUQ Association (Polsko), Ognisko Pracy Pozaszkolnej (Polsko) a CENTREM MLADEZE BRECLAV EYCB BRECLAV Z. S. (Česká republika).

První část tohoto kurzu, organizovaná bavorskou organizací Bezirksjugendring Mittelfranken, se odehrála 2.-7. května 2022 v německém Norimberku. V návaznosti na tuto část zorganizoval CRAJEP Nouvelle-Aquitanie další část kurzu ve francouzském Bordeaux.

Na You(th) Part 2, jež se odehrálo 19. – 24. září 2022 na okraji města Bordeaux, se sešlo 41 účastníků z Francie, Německa, Polska a České republiky. Cílem projektu bylo posílit principy participace mládeže v demokratické společnosti, rozvinout spolupráci mezi místní samosprávou a mládežnickými organizacemi a zlepšit kvalitu participace v zapojených organizacích. Organizaci zaštiťoval velmi příjemný francouzský tým, který účastníkům zajistil ubytování na kampusu na předměstí Bordeaux. Díky dostupnosti města hromadnou dopravou, na kterou byl všem účastníkům poskytnut týdenní lístek, jsme však měli možnost poznat i samotné město Bordeaux a v rámci programu také další místa v regionu.

Celá česká skupina se setkala již v Praze na letišti a díky brzkému příletu jsme společně strávili více než den v Bordeaux ještě před začátkem projektu. Samotný první den programu, již s dalšími účastníky z Francie, Německa a Polska, byl zaměřený hlavně na seznámení se s novými účastníky – část se již znala z první části v Norimberku. Zároveň byly shrnuty aktivity a výstupy z Norimberku, čímž byli to děje uvedeni noví účastníci.

Další dva dny byly věnovány debatám o participaci mládeže v jednotlivých zemích, návštěvám různých organizací a struktur působících v Bordeaux a tento náročnější program byl prokládán zábavnými aktivitami. Hostitelská organizace zajistila také komentovanou prohlídku Bordeaux a večeři v typické francouzské restauraci v centru města. Pravděpodobně nejvíce očekávaným bodem programu byl výlet do pobřežního města Lacanau, kde jsme si mohli užít piknik na pláži, koupání v oceánu a úžasnou atmosféru francouzské riviéry.

Předposlední den projektu jsme měli možnost reflektovat naše zážitky z celého týdne a pod vedením kreativní spisovatelky je písemně zaznamenat. Následně se celá skupina přesunula do venkovského rekreačního centra Domaine de la Fraysse, kde jsme strávili odpoledne v přírodě a celý projekt zakončili společným grilovaním, tancem a zpěvem.

Dojemné loučení s novými kamarády bylo alespoň trošku ulehčeno vidinou toho, že se brzy snad setkáme znovu, ať už při přátelské návštěvě nebo na další části kurzu, která by se mohla uskutečnit pod záštitou polské organizace.

Valentina Hrtoňová

Možná se ti bude líbit