Social Entrepreneurship Training 2 — Bulharsko

single-image

Termín konání: 4.-12. září 2018

Místo konání: Uzana, Bulharsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si info-pack. Podívejte se na projektové video: https://www.youtube.com/watch?v=YlF_98Q03Rc

Účastníci: Lenka Kosmatová, Lukáš Wimmer, Richard Bystřický

Hostitelská organizace: CET Platform

Report z projektu: 

Ve dnech od 4. – 12.9.2018 jsem měl možnost zapojit se do mezinárodního tréninkového projektu pro pracovníky s mládeží pořádaného bulharskou platformou CET v horském středisku Uzana urostřed Bulharska. Celý projekt byl věnovaný tématu sociálního podnikání a zůčastnili se ho lidé různého věku z pobalstkých zemí, Chorvatska, Španělska, Itálie, Albánie, ale také například z karibského ostrova Svatý Martin, který překvapivě rovněž patří do Evropské unie, protože je součástí Francie a Nizozemí.

 Bylo mi velkým potěšením, že jsem byl za českou stranu vybrán na tento projekt a s dalšími dvěma účastníky jsem se setkal až v průběhu cesty do Sofie, ačkoliv jsme byli v kontaktu již před tím a domlouvali se na přípravách na náš interkulturní večer. Organizátoři nám již před začátkem projektu poslali dva newslettery, které nás měly obsahově připravit a naladit na téma projektu a zároveň jsme měli za úkol se každý představit ve facebookové skupině k projektu.

Na letišti v Sofii to celé reálně začalo a poprvé jsme se setkali s většinou dalších účastníků projektu a hlavním organizátorem Nikolayem. Zde nás brzy vyzvedl autobus a již v téměř kompletní sestavě jsme jeli dvestě až třista kilometrů do Uzany v centrálním Bulharsku. První večer nás čekalo ubytování ve skromném hotelu uprostřed krásné přírody a první společná večeře, nejnutnější představení následujícího programu. Společné snídaně, obědy a večeře byly místem pro vzájemné bližší poznávání a neformální navazování kontaktů. Další den byl v duchu představování, seznamování. Organizátoři nám představili program celého týdne, skladbu jednotlivých dnů a každý jsme dostali set kancelářských potřeb a další upomínkové předměty související s projektem. Hráli jsme řadu her s cílem se co nejvíce navzájem poznat a zapamatovat si jména dalších účastníků. Zároveň jsme skrze metody neformálního vzdělávání dávali dohromady základní principy sociálního podnikání.

V podobném duchu jsme pokračovali i následujících dnech, kdy byl téměř každodenní tréninkový program doplněný o večerní část zaměřenou interkulturně. Tam každá národní skupina představila svoji zemi, její kulturu a dala k ochutnávce některé typické pokrmy a nápoje. My jsme kromě toho připravili i několik společenských her na téma zvyky typické pro českou svatbu a další, které v ČR běžně hrajeme např. školních lyžařských kurzech, což další účastníci i organizátoři ocenili na užili si je.

Ve chvíli, kdy jsme se s většinou účastníků poznali a získali teoretický základ k témětu projektu, vyhlásili organizátoři tréninkovou soutěžní  výzvu. Rozdělili jsme se do pěti skupin napříč zeměmi a začali vytvářet vlastní projekty sociálního podnikání a mohli uplatnit získané znalosti a dovednosti v praxi. Organizátoři nám postupně v dalších třech dnech dávali k dispozici další návody a teoretické nástroje na precizování našeho skupinového projektu. Naše skupina se domluvila na vytváření projektu sociálního bydlení pro mladé lidi ze St. Martinu, kteří předčasně opustili školu a hrozí jim, že nenajdou práci a skončí na ulici. Tento sociální záměr postavený na renovaci dlouhodobě nedobývaných domů jsme chtěli podpořit k ekonomické udržitelnosti a samostatnosti vytvořením guest housu pro turisty, kteří navštěvují ostrov. Všechny projekty jsme si nakonec navzájem odprezentovali a komise složená z organizátorů a po jednomu ze zástupců z pěti skupin je ohodnotila. Náš projekt získal nejvíc bodů a vyhráli jsme první cenu. Kromě aplikace teoretických znalostí a praktických metod sloužících k vytváření projektových záměrů jsme tak měli možnost zažít i intenzivnější skupinovou dynamiku a vše, co k ní patří.

V průběhu projektu nám organizátoři vyhradili i jeden den společný výlet do blízkého Grabova, kde jsme navštívili místní muzeum Humoru a satiry, uměleckou výstavu místních umělců a další zajímavé expozice, ale také rozsáhlý skanzen v nedalé vesnici, kde zrovna v tu dobu probíhal rozsáhlý festival zaměřený na nejen bulharský folklor a tradice. Cestou zpět do Uzany nám nečekaně začal zlehka hořet náš autobus, což přineslo další silný společný zážitek :).

Díky lokaci našeho hotelu a časové skladbě projektových dní jsme měli rovněž možnost prochodit turistické stezky v okolní přírodě a kdo si přivstal, mohl vidět východ slunce z nejbližšího vrcholku, který se tyčil nad 1500 mnm, což přispělo k celkové pestrosti společně stráveného času na příjemném místě.

Poslední den dva byly věnované zhodnocení aktivit, projektu a potom už loučení a postupnému návratu domů.

Tímto bych chtěl poděkovat české organizaci, která mi umožnila se projektu zúčastnit a stejně tak bulharským organizátorům, kteří svou svou odborností na poli sociálního podnikání, všeobecnou ochotou a vstřícností přispěli k tomu, že jsem mohl poznat nové místo, dozvědět se nové věci a užít si spoustu příjemných chvil s novými přáteli z různých koutů nejen Evropy.

Lukáš Wimmer

Možná se ti bude líbit