Youth Vision: A New Perspective on Intercultural Learning — Lotyšsko

single-image

Termín konání: 9.-15. září 2019

Místo konání: Riga, Lotyšsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si info-pack a tiskovou zprávu z projektu:
https://medium.com/@evolvingyouth1/youth-vision-a-new-perspective-on-icl-4ba7f3bdb919

Účastníci: Veronika Wróbelová, Olga Ryparová

Účastnící-se země: Czech republic, Germany, Greece, Hungary, Malta, Lithuania, Portugal, Italiy, Slovakia and Latvia

Hostitelská organizace: Evolving Youth

Report z projektu:

Letos v září jsem se zúčastnila tréninkového kurzu v Rize v Lotyšsku. Téma kurzu se týkalo digitálních technologií a sešlo se nás 20 lidí z celé Evropy. Začátek kurzu je vždy seznámení, ale hned od druhého dne jsme se začali učit pracovat s různými nástroji na tvorbu videí, komiksů a dalších na výrobu vizuálních projektů. Naprosto nejlepší částí bylo ale to, že jsme si museli připravit workshop pro skupinu lotyšských středoškoláků na téma intercultural learning. Na to jsme měli jeden celý den. S podporovou jednotlivých skupin jsme zjistili, kde jsou naše slabiny a mohli jsme je do druhého dne vylepšit. To jsme totiž už jeli do školy. Naše skupina si připravila hru, kdy šlo o vybrání 5 lidí, se kterými byste chtěli jet týden ve vlaku a 5, se kterými byste nikdy kupé nesdíleli. Studenty to donutilo přiznat si, že máme všichni stereotypy a aplikujeme je v každodenních situacích. Ostatní skupiny zvolily jiné aktivity. Večer na to jsme vyhodnotili výsledky a dokonce jsme obdrželi pochvalný email od ředitele školy. Na konci kurzu byl zahrnut taky večer na představení jednotlivých zemí a tam jsme je dostatečně nakrmili lázeňskými oplatky a rozhodili ostatní s naší velikonoční tradicí. Znovu jsme reflektovali o naší aktivitě ve škole a mnohým, kteří nikdy neučili, se to zdálo jako „life-changing“ aktivita. Tento kurz byl přínosný pro mne jako lektorku a hodnotím ho velmi kladně (snad i mí studenti budou).

Olga Ryparová

Možná se ti bude líbit