YouthPass Project — Dánsko

single-image

Termín konání: 26. březen – 3. duben 2018

Místo konání: Stenløse, Dánsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Přečtete si info-pack

Účastníci: Robert Ach-Hübner, Matěj Klukan, Jakub Hlahůlek, Mariia Martynová, Kristýna Pokorná

Group leader: Nikol Škorpíková 

Hostitelská organizace: Copenhagen Youth Network

Účastnící se země: Česká republika, Dánsko, Turecko, Srbsko, Itáie, Gruzie, Jordánsko, Ukrajina

Report z projektu: 

9-denní projekt YouthPass se uskutečnil na jaře 2018 v v Dánsku a zaměřil se na rozvoj 8 kompetencí, které Evropská komise identifikovala jako klíčové pro fungování jednotlivců v současné společnosti.

Projektu se účastnilo 48 mladých lidí z Česka, Dánska, Srbska, Itálie, Gruzie, Jordánska, Turecka a Ukrajiny. Bydleli jsme ve velké chatě na samotě blízko obce Stenløse, 30 km od Kodaně.

A co jsme dělali? Facilitátoři Thomas (Dánsko) a Vladica (Srbsko) připravili aktivity, které nám daly prostor pracovat na svých soft-skills v multi-kulturním prostředí. První den byl zaměřen na vzájemné poznávání se a bourání ledů. Další dny pak program směřoval k prozkoumání zmíněných 8 kompetencí: 

 1. Komunikace v mateřském jazyce
 2. Komunikace v cizích jazycích
 3. Matematická gramotnost a kompetence v
 4. oblasti věd a technologií
 5. Kompetence k práci s digitálními
 6. technologiemi
 7. Učit se učit
 8. kompetence k učení
 9. Sociální a občanské kompetence
 10. Smysl pro iniciativu a podnikavost
 11. Kulturní povědomí a rozhled

 V praxi to obnášelo například:

 • týmové brainstormování nad způsoby rozvoje 8 komeptencí
 • účastníky připravené workshopy o užitečných aplikacích (já jsem měl například workshop o aplikaci Trello, která slouží jako takový elektronický “úkolníček” a výborně se s ní pracuje v týmu)
 • diskutování nad problémy v lokalitách, z níž účastníci žijí (objevila se témata jako znečištění či nezaměstnanost) a navrhování jejich řešení (s použitím nejoblíbenější dánské hračky – Lega)
 • zneškodňování (fiktivní:) bomby formou hry (aktivita připravená českou teamleaderkou a zaměřená na rozvoj týmové spolupráce a logického myšlení)
 • poslech TedTalku o umělé inteligenci a diskuse nad důsledky jejího nástupu pro naši společnosti
 • kissing game (každý dostal tajně určeného účastníka, kterého měl zabít polibkem – ovšem tak, aby to nikdo neviděl 🙂

Nešlo tedy o žádné přednášky, biflování… Program jsme do značné míry formovali sami. V týmech či samostatně jsem tvořili nejrůznější výstupy od obrázků a videí přes návrhy projektů až po básně. Kolik do toho člověk dal, tolik z toho dostal.

Každý si tím pádem odnesl něco trochu jiného. Co jsem si odnesl já? Mimo jiné překvapení z toho, jak nám blízké smýšlení mohou mít lidé z arabských zemí. Poprvé v životě jsem měl možnost do hloubky poznat někoho z těchto zemí a zaujalo mě, jak podobné názory na život či smysl pro humor sdílím s lidmi, kteří jsou na první pohled kulturně tak vzdálení.

A nejen s jordánskou skupinou jsem se cítil dobře. Během pobytu nám vznikla skutečně rodinná atmosféra. Možná to bylo i proto, že jsme nebydleli ve čtyřhvězdičkovém hotelu, ale v chatě s 18 lidmi na pokoj a jednou malou kuchyní, kde si každé ráno 48 lidí společně připravovalo snídani 🙂 Boží.

Kromě programu jsme měli i volný den v Kodani. Doporučení: vykašlete se na slavnou malou mořskou vílu. Zajděte si o kousek dál od ní a zhoupněte se na lodním jeřábu (viz foto). Je to mnohem větší zábava 😉

Robert Ach-Hübner

Možná se ti bude líbit