A Hug for All — Řecko

single-image

Erasmus+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání tréninkového kurzu: 17. listopad—1. prosinec 2022

Přípravné předprojektové setkání (Advance Planning Visit = APV): 15.—17. říjen 2022. Přípravného setkání/APV se za českou skupinu zúčastnila Kristýna Hubičková

Místo konání: Athény, Řecko

Český tým: Jakub Wambach, Una Sauka, Sára Krumpholcová, Matouš Horský, Jakub Seidl

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: Sharp Minds

Report z projektu:

Tento Erasmus+ tréninkový kurz nesl název “A HUG FOR ALL”. Akce probíhala v hlavním městě Řecka, Athénách a trvala dva týdny, od 17. listopadu do 1. prosince 2022. Projektu se zúčastnilo 7 zemí Česko, Slovensko, Bulharsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Turecko a zástupci pořadatelské organizace Sharp Minds z Řecka.

S ostatními zástupci českého týmu jsme se setkali na letišti v Praze, kdy jsme se po předchozí domluvě rozhodli do místa pořádání programu cestovat společně. Do Athén jsme dorazili v noci a příjemně nás překvapila velmi dobrá dostupnost městské hromadné dopravy do centra města.

Velmi pěkné ubytování bylo dohodnuto v hotelu na půli cesty mezi letištěm a centrem Athén. Od organizátorů byla zajištěna veškerá strava. Hlavním tématem projektu byla sociální inkluze a integrace, problémy s nimi spojené a jak proces začleňování do společnosti co nejvíce ulehčit.

Cíle projektu se organizátoři snažili dosáhnout skrze workshopy a hry na různá témata. Typicky byl den rozdělen do dvou tří hodinových bloků – dopoledního a odpoledního. Měli jsme například workshop na téma předsudků nebo na problémy s jazykovou bariérou. Každý večer byl zakončen zpětnou vazbou od účastníků na kterou se organizátoři snažili reagovat a naše poznatky či připomínky uvést v praxi. Vše probíhalo formou neformálního vzdělávání.

Tím že program trval 14 dní, měli jsme volné dny, ve kterých jsme navštívili centrum Athén, hlavní památky a zkusili typická řecká jídla. Předposlední den jsme pak měli domluvenou návštěvu nově otevřeného muzea Akropoli. Nejvíce se mi líbil kulturní večer, během kterého jednotlivé státy prezentovaly zajímavosti o jejich zemi a přichystaly si typická jídla a pití.

Vzhledem k tomu ze se jednalo o můj první ERASMUS+ projekt, nevěděl jsem úplně co od toho očekávat. Nakonec odjíždím se spoustou zážitků a nových zkušeností.

Matouš Horský


A HUG FOR ALL – TRAINING COURSE, Project code: 2021-1-EL02-KA151-YOU-000009708

This was the second in a row Training Course of the first year of Accreditation in Youth Sector, implemented by Educational Organization Sharp Minds.

This one was attended by 40 Youth Workers, Students, Volunteers in Youth Organizations and Teachers. The Training Course had a duration of 14 days, between 17 November – 01 December of 2022. Its main purpose was for the participants to be aware of approaching methods and to develop empathy against the Refugees who are tested, not only in their countries where they are persecuted but even after they flee abroad, in Hosting Countries, especially in Europe. The participants had the chance to learn more about the topic, to see things that they didn’t even know sometimes and to take part in a series of workshops and activities appropriate for them to know how to deal with similar situations. 

Training Methods: The Trainings offered theoretical knowledge in social and legal base (terminology) as much as workshops, simulations, drama, brainstorming methods, team-building activities and other methods of Non-Formal Education. All the educational material used, derived by authorized and official International Institutes like United Nations, Amnesty International and other approved handbooks and tools of the European Union.

Organizer of the Project: Educational Organization SHARP MINDS.

  • Italy: MAEK APS
  • North Macedonia: Volonterski Centar Skopje – VCS Skopje  
  • Turkey: Aktif Genclik ve Spor Kulubu Dernegi
  • Slovakia: Society for Territorial Progress – STEP
  • Czech Republic: European Youth Centre Břeclav – EYCB
  • Bulgaria: Union of Bulgarian Mathematicians – UBM
  • Romania: European Social Impact Institute – ESI

Možná se ti bude líbit