A Hug for All — Řecko

single-image

Erasmus+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání tréninkového kurzu: 17. listopad—1. prosinec 2022

Přípravné předprojektové setkání (Advance Planning Visit = APV): 15.—17. říjen 2022. Přípravného setkání/APV se za českou skupinu zúčastnil jeden zástupce. 

Místo konání: Athény, Řecko

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže).  Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Řecka (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Hostitelská organizace: Sharp Minds

Popis projektu:

Sociální inkluze a integrace lidí migrujících do Evropských zemí, zůstává, i když nás již provází mnoho let, jedním z hlavních nevyřešených projektů EU. Během toho tréninkového kurzu se pokusíme najít hlavní problémy, které prodlužují proces jejich sociální inkluze a společně najdeme způsoby, které jim usnadní stát se plnohodnotnými členy naší společnosti.

Prostřednictvím této spolupráce se nám podaří vytvořit síť, která bude předávat specifické dovednosti týkající se uprchlické problematiky. Společně zboříme stereotypy a předsudky našich bližních, kteří jsou zkoušeni každý den, ačkoliv již unikli válečné vřavě. Je více než očividné, že někdy se rasismus a sociální vyloučení zdají být ještě horší než samotná válka. Budeme si vyměňovat názory, nápady a osvědčené postupy, jak se z těchto lidí mohou stát užiteční občané naší společnosti, aktivní lidé s plnými právy a povinnostmi.

Metody tréninkového kurzu: metody neformálního vzdělávání, workshopy na téma inkluze, semináře, kulturní návštěvy, rozvoj právní terminologie pro lidská práva, interaktivní výzvy s místními komunitami.

Možná se ti bude líbit