Action Time Against Addiction — Turecko

single-image

Termín konání: 26. března – 1. dubna 2013

Místo konání: Aksaray, Turecko

Účastníci: Lenka Rejzková, Tereza Bínová, Erika Květoňová, Markéta Lopraisová, Johana Tkadlecová, Jan Henek

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 1.1. výměna mládeže

Report z projektu:

Projekt Action Time Against Addiction se konal ve dnech 26. 3 – 1. 4. 2013 ve městě Aksaray ležící ve střední Anatolii. Na tomto projektu spolupracovalo celkem 32 mladých lidí z České republiky, Litvy, Polska, Rumunska a Turecka. Cílem zahraničního pobytu bylo zaměřit se na problém jménem závislost.

První dva dny se projekt odehrával na střední škole, kdy jsme měli možnost seznámit se s místními studenty a na chvíli nahlédnout do jejich vzdělávacího procesu. První den začal seznamovacími aktivitami. Dále jsme se zamýšleli nad tím, co od projektu očekáváme, čeho se bojíme a co je cílem, kterého chceme dosáhnout. Večer na nás čekala kulturní prezentace o Turecku připravená organizátory. Druhý den jsme se rozdělili do mezinárodních týmů a naplno se vrhli do práce. Každá skupina měla za úkol vytvořit plakát, který měl stručně definovat termín závist a jeho druhy. Poté následovala prezentace všech prací. V odpoledních hodinách proběhla diskuze na téma závislost versus návyk. Snažili jsme se najít hranici mezi těmito dvěma pojmy – jaká je naše představa o závislosti, a co je „jen“ zvyk. Třetí a čtvrtý den jsme zůstali na hotelu, kde jsme pracovali ve společenské místnosti. Hlavním cílem těchto dnů bylo diskutovat o nejčastějších závislostech objevujících se v jednotlivých zemích účastníků projektu, a to o drogách a alkoholu. Diskuze byla obohacena životními příběhy lidí ovlivněné zmíněnými návykovými látkami. Stěžejním úkolem bylo najít řešení, jak zabránit mladým lidem, aby nezačali užívat drogy.

V sobotu na nás čekal celodenní výlet. Navštívili jsme podzemní městečko v Kapadocii, poté jsme zdolali hrad na mírném vrcholku v Uchisar, ze kterého byl nepopsatelný pohled na nádhernou Kapadocii. Nechyběla ani příjemná procházka okouzlujícím údolím, která nás dovedla až do města Goreme. V městě Avanos jsme obdivovali hrnčířskou dílnu plnou krásných ručních výrobků. Celý den krásně svítilo sluníčko.

Poslední den byl docela smutný, jelikož byl čas na balení. Zhodnotili jsme, co nám projekt přinesl, zda byl naplněn cíl, který byl stanoven.

 

Na závěr bych chtěla říci, že se tento projekt velmi vydařil. Výborná organizace, příprava a náplň projektu! Velké díky patřím všem, kteří se podíleli na jeho realizaci a také organizátorům, kteří se o nás starali.

Pokud bych měla vystihnout jedním slovem celý strávený týden na tomto projektu, tak snad jen takto: NEZAPOMENUTELNÉ!!!

 

Johana Tkadlecová

Možná se ti bude líbit