Touching the Horizon (Partnership Building Activity) — Izrael

single-image

Termín konání: 25.-30. listopadu 2012

Místo konání: Tel Aviv, Izrael

Program: EuroMED Youth

Účastník: Lukáš Janda

Report z projektu:

Tenhle projekt, který měl za úkol navázat nové spolupráce mezi organizacemi, zavedl 9 lidí z různých zemi do Israelského Tel Avivu. V tomto zajimavém přímořském městě se sešli zástupci České Republiky, Rumunska, Francie, Portugalska, Slovinska a několika israelských organizací. 
Pouhý den před začátkem projektu skončil válečný stav mezi Israelem a Pásmem Gaza a příměří vydrželo po celou dobu trvání projektu a po celou dobu projektu bylo v Tel Avivu bezpečno. Součástí projektu byly workshopy na téma násilí mezi mladými, výlet do Jerusaléma, kde jsme si prošli starou část, podívali se na Zeď Nářků, navštívili muzem holokaustu Yad Vashem, prošli si křížovou cestu a tento zajimavý den v městě mnoha kultur zakončili večeří v marocké restauraci Darna. Poté už jsme se naplno věnovali vytváření nových potencionálních projektů a jiných možností spolupráce. Zakončením projektu byla večeře, na kterou byli pozváni i diplomaté jednotlivých států a všichni zástupci jednotlivých zemí tuto příležitost reprezentovat jejich zem na této události přijali. V pátek jsem se pak šel podívat na českou ambasádu v Tel Avivu, která je prý na stejném místě již od roku 1948 a poté následovala cesta na letiště, téměř dvouhodinové důkladné kontroly a cesta domů.

Lukáš Janda

Možná se ti bude líbit