Active Youth — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 20.—29. listopad 2022

Místo konání: Targoviste, Dambovita, Rumunsko

Český tým: Veronika Adamová (GL), Tereza Štěpánová, Gabriela Pilátová, Adam Rumler, Lukáš Jonáš

Přečtete si info-pack. Omrkněte také video z Intercultural night odvysílané místní televizní stanicí.

Hostitelská organizace: Be You Association

Report z projektu:

Jak se mladí lidé aktivně účastní života ve své komunitě?

Dvaatřicet mladých lidí ze šesti různých zemí, včetně Česka, Turecka, Řecka, Itálie, Severní Makedonie a Rumunska, se sešlo v historickém městě Târgoviște v Rumunsku. Projekt výměny mládeže Erasmus+ nesl název Active Youth a hostila ho nevládní organizace Be You. Uskutečnil se ve dnech 20. 11. 2022 – 29. 11. 2022.

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o důležitosti účasti na životě komunity, podpořit rozmanitost, získávat nové dovednosti a rozvíjet jednotlivé komunity. V rámci projektu jsme diskutovali a spolupracovali v týmech na dílčích projektech. Účelem bylo zjistit, jaký význam má komunita, občanství a na jaké úrovni se mladí lidé ve své zemi podílí na rozvoji místní komunity.

Práce v týmech nám pomohla lépe pochopit zapojení mladých lidí do společnosti, a jak přispět jako celek. Na závěr jsme se dozvěděli, že podporování mladých lidí je zásadní pro účast jak v civilním, tak i demokratickém životě. Uvědomili jsme si, jak mladí lidé z jednotlivých zemí mohou utvářet budoucnost a měnit svět pomalu k lepšímu.

Komunity jsou zároveň silnější a odolnější, pokud se mladí lidé zapojují do jejich rozvoje. Mladí lidé by si měli být vědomi svého vlivu na komunitu, protože i malé činy mohou mít velký dopad. Podobné projekty dávají šanci mladým lidem, a studentům, kteří mají méně příležitostí být aktivnější.

Veronika Adamová

#beyoueurope #erasmusplus #europeanyearofyouth #breakingwalls 

Možná se ti bude líbit