Active Youth — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 20.—29. listopad 2022

Místo konání: Targoviste, Dambovita, Rumunsko

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen fobčanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Be You Association

Popis projektu:

Naše komunity a společnost se stává spravedlivější a inkluzivnější, když jsou všichni její členové — jak jednotlivě, tak v rámci kolektivu — zapojeni, když budou aktivními občany. Jedním důvodem pro zaměření se na občanské zapojení mládeže je fakt, že taková participace v komunitním životě je návyk, který je možné vybudovat: časné vytvoření návyku občanského zapojení mládeže může zajistit, že vydrží po celý život.

Když si všichni mladí lidé osvojí zdravé občanské návyky, dovednosti a závazky, naše komunity se stanou inkluzivnějšími a tolerantnějšími, stanou se místem, kde všichni mladí lidé najdou vhodné místo pro osobní a profesní rozvoj. Když se mladí cítí zmocněni k akci v rámci jejich komunity a když vidí, že jejich úsilí tvoří pozitivní změny, může to mít hluboký a trvalý dopad. Komunity jsou také silnější a odolnější, když se mládež účastní komunitního života.

Cíle projektu:

  1. Zvýšit úroveň znalostí a schopností mladých lidí v oblasti participace mládeže podporující aktivní občanství;
  2. Zvýšit povědomí mladých lidí ohledně důležitosti účasti v komunitním životě;
  3. Zmocnit mladé lidi, aby se stali tvořiteli změn v jejich komunitách;
  4. Podpořit inkluzi a diverzitu mezi mladými lidmi.

Profil účastníka:

Mladí lidé účastnící se tohoto projektu by měli mít zájem o téma tohoto projektu a motivaci získat znalosti a schopnosti ohledně zapojení komunity. Genderová rovnost bude maximálně zachována při výběru účastníků.

Group leadři budou vybráni partnerskými organizacemi. Jejich pozice je otevřena všem mladým lidem odpovídajícím profilu účastníka nezávisle na jejich životním či socioekonomickém statutu, rase, náboženství, sexuální orientaci, nebo dalších vlastnostech.

Projekt bude zahrnovat účastníky z různých pozadí včetně mladých lidí ze znevýhodněných prostředí, čelících socioekonomickým překážkám, kulturním překážkám, zeměpisným překážkám (žijící na venkově) a také účastníků z řad etnických menšin či migrantů.

Možná se ti bude líbit