Around Zero Waste — Polsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 15.—23. září 2022

Místo konání: Zawoja, Polsko. Link na ubytování

Počet volných míst: 0 (ve věku 16—22). Můžete se hlásit jako náhradníci.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím přečtěte si infopack & rozpis denních aktivit.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Polska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: ČR, Polsko, Francie, Španělsko

Hostitelská organizace: Fundacja Centrum Kreatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Popis projektu:

Projekt „Around Zero Waste“ je výměna mládeže, která je součástí projektu Erasmus+. Jeho hlavním cílem je rozšířit povědomí účastníků o konceptu „zero waste“ a alternativních způsobech snižování produkce odpadu. V průběhu výměny mládeže chceme ukázat, že koncept „zero waste“ není jen životní styl, ale především efektivní způsob, jak snížit produkci odpadu, která způsobuje stále větší znečištění životního prostředí.

Hlavními kompetencemi, které si účastníci zdokonalí díky účasti na výměně mládeže „Around Zero Waste“, jsou:

  • rozvoj sociální a občanské kompetence v oblasti propagace konceptu a životního stylu „zero waste“;
  • rozvoj kompetence v oblasti integrace v mezinárodních skupinách;
  • praktické učení se angličtiny;;
  • práce v týmu;
  • rozvoj znalostí o ekologii a alternativních způsobech života bez produkce velkého množství odpadu;
  • zvýšení povědomí o kulturách a zvycích zemí, z nichž pocházejí účastníci projektu.

Součástí projektu bude veřejná akce „Zero waste“, kdy pomocí letákové kampaně a projekce dokumentárního filmu vytvořeného v rámci výměny mládeže zapojíme do projektu i místní komunitu.

Možná se ti bude líbit