Art of Europe — Španělsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 4.—12. červenec 2021

Místo konání: Coma-Ruga, Katalánsko, Španělsko

Počet volných míst: 3.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz “participants’ profile” níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Deadline pro přihlašování uplynul: 10. května

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Španělska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Associacio Programes Educatius Open Europe

Věkový limit pro účastníky: 18-35

Účastnící-se země: Španělsko, ČR, Řecko, Severní Makedonie, Lotyšsko, Bulharsko

Popis projektu:

Španělská města (a města jiných Evropských zemí) mají plno úžasného smysluplného pouličního umění, a právě na takových ulicích se zrodila myšlenka tohoto projektu ART OF EUROPE. Po pozorování popularity a trvalého účinku, který tato jedinečná forma umění může mít ve zvyšování povědomí o určitých problémech a předáváním zpráv nápadným způsobem, vznikla iniciativa pracovat na projektu zaměřeném na prezentování městského umění jako formy propagace kulturní rozmanitosti a začleňování migrantů. . 

ART OF EUROPE má v úmyslu dosáhnout především těchto cílů:

  • vybavit pracovníky s mládeží kompetencemi používání městského umění jako prostředek pro povzbuzení kulturní rozmanitosti a začleňování migrantů
  • zdůraznit důležitost přijímání a propagace kulturní diverzity skrze workshopy formou neformálního učení zaměřené na prezentování výhod multikulturalismu
  • zvyšování kvality práce s mládeží a kapacity partnerských organizací pro zaměření na utlačované skupiny v jejich komunitách skrze poskytnutí nových pracovních metod a efektivních prospěšných aktivit založených na městském umění
  • stimulace evropské spolupráce v oblasti mládeže skrze spojení a školení pracovníků s mládeží z organizací z různých evropských zemí a poskytnutí základů pro spolupráci na společných myšlenkách městského umění 

Během tréninkového kurzu ART OF EUROPE budou mít účastníci šanci naučit se o kulturní rozmanitosti, různých formách městského umění a jak ho využít v propagaci podpory kulturní diverzity a migrantů a tvorbě vlastního městského umění.

Profil účastníka:

Tréninkový kurz shromáždí pracovníky s mládeží, kteří se zajímají o propagaci kulturní diverzity a začlenění migrantů skrze městské umění.

Účastníci musí být starší 18 let (preferovaná věková kategorie 18-35).

Možná se ti bude líbit