Arts: Agents for Community Change – Kosovo

single-image

Termín konání: 10.-17. listopadu 2016

Místo konání: Fushe Kosove, Kosovo

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack & rozpis denních aktivit. Prosím pročtěte si blog projektu a projektovou brožurku.

Účastníci: Linda Do Thi, Adéla Chmelová, Jan Pauer

Hostitelská organizace: ANTIK TEAM

Report z projektu:

Tréninkový kurz, který se konal nedaleko kosovského města Priština, proběhl v termínu od 10. do 17. listopadu. Účastnili se ho velice zajímaví lidé z Itálie, Malty, Makedonie, Srbska, Turecka, Albánie, Polska a také místní z Kosova. Tento seminář měl téma umění s tím, že to bylo zaměřeno na lidi, kteří se zapojují do společenského dění v jejich okolí. Co vše si pod tím představit?

V prvních dnech se náplň tohoto semináře soustředila hlavně na pochopení všech aspektu umění a celkově uměleckého přístupu. To se prolínalo s aktivitami, které nám napomáhali poznat celý kolektiv, více se seznámit s účastníky a zapamatovat si jejich jména. Vždy se po nějaké, povětšinou vtipné, aktivitě na rozehřání vyslovilo téma a každý se k němu mohl vyjádřit, co vše si pod ním představuje. Po této diskusi o představách a různých pohledech jsme byli rozděleni do menších skupin, ve kterých jsme plnili zadání menší práce. Každá tato kolektivní aktivita nás vedla k zamyšlení nad danou problematikou a všechny idey a nápady jsme sepisovali a i graficky znázorňovali na papír velkého formátu. Po vypracování úkolu se vše ve skupinách prezentovalo a poté diskutovalo o průběhu plnění úkolu a o samotných nápadech, které v průběhu vznikali.

Během dopoledního i odpoledního programu byli pauzy na kávu, kdy jsme o velice zajímavých tématech diskutovali s ostatními členy semináře. Získal jsem díky tomu více pohledů na daná témata, protože v zemích, z kterých pocházeli ostatní, jsou velice odlišné podmínky. V závislosti na těchto odlišnostech směřovali debaty a diskuse i k politickým otázkám a hlubším zamyšlením kam by společnost měla směřovat.

Jeden den byl volný pro návštěvu města Priština, kdy bylo možné i projet část okolí a poznat tak více samotné Kosovo. Doporučuji všem budoucím účastníkům podobných seminářů, aby využili možnosti prodloužení pobytu o den, dva právě pro lepší poznání hostitelské země.

Poslední dva dny byly věnovány hlubšímu poznání všech možností, které nám Erasmus+ nabízí. Vysvětlili jsme si, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými programy, a vytvářeli jsme potenciální témata pro zorganizování obdobného semináře.

Všechny tyto činnosti a diskuse mě osobně velice rozšířili obzory. Utvrdilo mě to celkově v mých názorech a v tom, čemu je podstatné věnovat čas. Také jsem se seznámil díky tomuto semináři s velice zajímavými lidmi z různých zemí. Jsem například pozván na Jazzový festival do Skopje a na návštěvu do většiny zúčastněných zemí. V neposlední řadě mi tento kurz velice zlepšil angličtinu a utvrdil mě v tom, že jsem schopen se v ní bavit i o zajímavých tématech.

Za všechny tato obohacení velice děkuji Evropskému centru mládeže Břeclav, že mě vyslala na tento tréninkový kurz.

Jan Pauer

Možná se ti bude líbit