Peaceful Leaders — Estonsko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání výměny mládeže: Viljandi, Estonsko

Termín konání výměny mládeže: 22.—30. březen 2022

Termín konání APV (= Advance Planning Visit = přípravné předprojektové setkání group leaderů národních skupin s organizátory): 11.—14. únor 2022 v Tartu, Estonsko. APV se za ČR tým zúčastnila group leaderka skupiny. 

Prosím důkladně si přečtete info-pack.

Účastnící se země: ČR, Estonsko, Maďarsko, Španělsko, Litva

Hostitelská organizace: NOORED UHISKONNA HEAKS

Český tým: Kateřina Hrdá (GL), Tomáš Kocián, Alžběta Sirová, Nela Cieślarová, Matěj Matoušek, Jaroslav Krejčí

Report z projektu:

Výměna mládeže nesoucí název Peaceful leaders se odehrávala na malé základně uprostřed lesa přibližně 30 kilometrů od estonského města Viljandi. Projektu se zúčastnilo 26 lidí, z Česka, Maďarská, Španělska, Litvy a domovského Estonska. I přes jarní termín 22-30.03. se teploty pohybovaly kolem bodu mrazu a okolní přírodu pokrýval  nesouvislá vrstva sněhu.

Projekt byl zaměřen na Peaceful leaders a Mindfulness. Účastníci se během 7 celých dnů projektu mohli s tímto tématem setkávat během 4 denních workshopů. Jelikož šlo o výměnu mládeže, jednotlivé workshopy měli na starosti lídři jednotlivých národních skupin ve spolupráci se zbytkem týmu. Všichni jsme tak prošli rozmanitým programem zaměřeným na soft skills v oblasti leadershipu, zvládání konfliktů, naslouchání nebo porozumění vlastnímu tělu, základy meditace a uvědomění si emocí vlastních i cizích. Ve druhé části byla zodpovědnost přenesena na účastníky, kteří ve skupinách připravili workshop pro zbytek osazenstva.

Během výměny ale nešlo jen o učení. Účastníci měli možnost poznat malebnost přilehlých lesů a řeky, navštívit městečko Viljandi, jehož centrum si zachovalo tradiční vzhled, či jít do sauny, typické pro tuto část světa. A samozřejmě se mohl setkávat s lidmi původem nejen z Evropy, ale celého světa, bavit se o kulturních rozdílech, vlastních zemích nebo si jen užívat společnou zábavu. Možnost poznat ostatní zúčastněné země se nabízela zejména při intercultural večeru, který však organizátoři pojali netradičně. Neprezentovali jsme totiž zemi svoji vlastní, nýbrž někoho jiného, což vyžadovalo zjišťování si informací, zajímavostí a tradic, stejně jako diskuze s jinými účastníky.

                                                                                                                                    Tomáš Kocián

Možná se ti bude líbit