Being a Refugee Is Not My Decision — Turecko

single-image

Termín konání: 8.-14. březen 2018

Místo konání: Eskişehir, Turecko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Prosím přečtete si info-pack  

Účastníci: Anastasiia Bondar, Tereza Dvořáková, Anežka Krejcarová, Mariana Kroupová

Group leader: Kristýna Liptáková

Hostitelská organizace: Tepebasi Social Assistance and Solidarity Foundation

Účastnící se země: Česká republika, Turecko, Itálie, Litva, Rumunsko, Řecko, Lotyšsko, Portugalsko

Report z projektu: 

  1. března jsme v pětičlenném českém týmu spolu s týmem tureckým, portugalsko-brazilským, rumunským, řeckým, litevským a lotyšským odjeli do tureckého Eskişehiru za účelem diskuze a vzdělání na téma Being a refugee is not my decision.

 

Během projektu jsme měli možnost vidět problematiku z mnoha různých pohledů. V rámci  simulačních her jsme si vyzkoušeli jaké je rozhodování o přijímání uprchlíků ve městě a to, jak náš sociální status podmiňuje náš budoucí život, často bez možnosti vlastního přičinění. 

 

Navštívili jsme centrum ASAM, které uprchlíky přijímá a diskutovali o situaci v Turecku i v samotném Eskişehiru. Hostitelská organizace nám na žádost zprostředkovala setkání s některými uprchlíky a společně jsme strávili jedno odpoledne v rámci jejich běžného programu. 

 

Dále jsme nastínili situaci a přístup k tématu v České republice a dozvědeli se o situaci v partnerských zemích. 

 

Jako výstup projektu každý stát navrhl kampaň, kterou bychom měli zrealizovat po skončení výměny. Neinformovanost je stále velkým problémem a Česká Republika se ukázala být jednou ze zemí s nejodmítavějším postojem. Proto byla kampaň zejména informativního charakteru. 

 

Kromě oficiálního programu jsme měli možnost nahlédnout do místní kultury, ochutnat tradiční tureckou kuchyni i navštívit některé památky. Hostitelská organizace ukázala svou pohostinnost a otevřenost. Speciální poděkování patří také tureckým účastníkům, kteří nám byli nápomocní po celou dobu projektu.

Téma výměny bylo zajímavé pro všechny z nás. Proto nás mrzelo snad jen to, že jsme se jím nemohli zabývat déle. Přestože projekt trval jen pět pracovních dní a nebylo možné zahrnout více aktivit, které by si výměna zasloužila, odnáším si hlavně motivaci se tématem dále zabývat a vzdělávat se. Velké díky patří všem, kdo se na uskutečnění projektu podílel. Děkujeme!

Kristýna Liptáková

Možná se ti bude líbit