B’Low’Ssom Your Future — Francie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 5.—16. duben 2022

Místo konání: Bédeille, Francie

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack a shrnutí projektu

Účastnící se země: Řecko, Severní Makedonie, ČR, Dánsko, Španělsko, Maďarsko, Itálie, Francie 

Hostitelská organizace: SolAfrika

Český tým: Adam Kolář, Ilona Endlicherová, Lucie Lněníčková

Report z projektu: 

Organizace Solafrika pořádala ve dnech 5. 4. – 16. 4. 2022 tréninkový kurz na téma Lepších pracovních příležitostí v budoucnosti. Kurz se konal ve vesničce Bédeille, na úpatí francouzských Pyrenejí a zúčastnilo se ho 19 účastníků z Dánska, Francie, Itálie, Španělska, Řecka, České republiky a Makedonie.

Zažili jsme skvělých 12 dní, které byly nabité výlety na zajímavá místa, workshopy, přednáškami a hrami, během nichž jsme se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací. Trenéři Yann a Maëva byli velmi zábavní, milí a ve všem nápomocní. Farma, na které jsme byli ubytováni, byla na krásném místě uprostřed přírody, postavena celá ze dřeva a z jílu teenagery během workcampů pro mládež. Vše bylo velmi ekologické a praktické. Ubytováni jsme byli na pokojích po 5-6 lidech nebo v karavanech. Jídlo bylo velmi chutné a zdravé z lokálních zdrojů, nebo přímo vypěstované organizací. Během pobytu jsme se rozdělili na dvě skupiny a střídali se v přípravě jídla, uklízení a jiných denních úkolech, což byla také zajímavá a obohacující zkušenost pracovat v týmech. 

Většina účastníků přiletěla do města Toulousse, odkud jsme se přemístili vlakem do stanice Cazéres sur Garonne, kde nás organizátoři vyzvedli minivanem a zavezli na farmu v Bédeille. První den byl cestovní a začínal společnou večeří, kdy jsme se seznámili. Následující den jsme si zábavnou formou hry v týmech při plnění úkolů představili společné prostory, program a denní život v kolektivu. Třetí den jsme si povídali o našem místě v životě, v týmech diskutovali nad otázkami při hře World caffe  a představovali si vysněné fiktivní životy a jak bychom je mohli převést do reality. Večer proběhla intercultural night,kde účastníci z každé země prezentovali své národní jídlo a pití. Další den jsme navštívili centrum 3PA – školu ekologické změny a sociálního života, kde jsme si na různých workshopech vyzkoušeli manuální práce při výrobě produktů ze dřeva, stavění pece z cihel, dozvěděli se zajímavé informace při botanické exkurzi a jiné. Večer proběhla poetická noc se čtením básní. Pátý den jsme si mohli vybrat z 3 workshopů, které probíhali celý den na téma práce s vlnou, pletení košíků a vyřezávání obrazů do jílové stěny. Večer byl na programu koncert v nedalekém městě. Další den byl volný program a shodli jsme se na návštěvě místního tržiště s krásnými rukodělnými výrobky a regionálními potravinami, poté jsme si udělali piknik a vyšli si na hezkou túru lesem zakončenou u jezera. Sedmý den jsme navštívili farmu s koňmi a dozvěděli se spoustu zajímavostí o agroekologii a práci se zvířaty, součástí byla nejen teorie, ale i praktická činnost, kdy jsme si mohli vyzkoušet různé pracovní postupy. Osmý den jsme si ukazovali různé komunikační dovednosti a hráli hru 6 klobouků, kdy jsme se učili zvýšit produktivitu kreativního myšlení rozdělením do různých rolí. Také jsme si připravovali program pro místní mládež, která se nás chystala následující den navštívit. Večer proběhl Intercultural cabaret, kdy si jednotlivé národy přichystaly zábavný program se seznámením své země formou kvízu, divadla, prezentace aj. Devátý den dopoledne jsme dále pracovali na workshopu pro mládež, která nás odpoledne navštívila a v týmech jsme si s němi zahráli různé hry, divadlo a společně vyrobili tiramisu. Desátý den jsme pracovali ve dvojicích na videu „Tuto“ na určené téma a povídali si o různých možnostech výjezdu do zahraničí, o programu Erasmus+, Woofing, Volunteering, workcampech aj. Předposlední den proběhla evaulace kdy jsme se bavili o tom, co nám projekt přinesl a naučil nás. Poslední den proběhlo loučení a odjezd do našich domovů. Tréninkový kurz byl výborně zorganizovaný, plný užitečných teoretických i praktických dovedností, panovala na něm výborná, přátelská atmosféra a celkově jsem byla velmi spokojená a děkuji za možnost se tohoto projektu zúčastnit a obohatit se o zajímavé zážitky a zkušenosti.

                                                                                                            Ilona Endlicherová

Možná se ti bude líbit