B’Low’Ssom Your Future — Francie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 5.—16. duben 2022

Místo konání: Bédeille, Francie

Počet účastníků/národní tým: 3. Počet volných míst: 1. Přihlaste se prosím co nejdříve.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a shrnutí projektu

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou příhlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Francie (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. Prosím berte  na vědomí, že od 15.2.2022 se platnost očkovacího certifikátu zkracuje na 4 měsíce od aplikace druhé očkovací dávky (v případě dvou-dávkové vakcíny).

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Věkový limit pro účastníky: 18+

Účastnící se země: Řecko, Severní Makedonie, ČR, Dánsko, Španělsko, Maďarsko, Itálie, Francie 

Hostitelská organizace: SolAfrika

Popis projektu:

Nezaměstnanost, nedostatek motivace, ztráta smyslu životu a velmi málo příležitostí k rozvoji – to je sice pesimistický ale velice skutečný a častý obraz současné mládeže.  

Jako mladí lidé objevujeme život a jeho možnosti. Rozvíjíme zájmy, vášně, dovednosti, hodnoty. Ale ty je někdy těžké najít, a i tak jim ne vždy dáváme volný průběh. Mládí je také obdobím, kdy se rozhodujeme o své budoucnosti. Například samotná volba budoucí povolání sebou přináší různá úskalí. A když už se pro nějakou kariérní cestu rozhodneme, často nemusí splnit naše očekávání a my tak čelíme selhání. 

Cílem tohoto projektu je namotivovat mladé lidi a dát jim naději do budoucna. Protože každého z nás motivují jiné věci a každý má na něco talent.  Existuje nepřeberné množství pracovních pozic, které mohou mladým lidem přispět k jejich vlastnímu seberozvoji. Nicméně je nutné tyto pozice hledat a hlavně se zaměřit sám na sebe a rozvíjet své dovednosti tak, aby nadšení, odhodlání a optimismus převládli mezi mladými lidmi. 

Hlavními cíle projektu: 

 • seznámit účastníky s méně častými proferesemi a různými řemesly, které mají potenciál růstu a uplatnění do budoucna 
 • poskytnout účastníkům nové metody, jak lépe podpořit mladé lidi v jejich (nejen kariérním) životě 
 • naučit účastníky lépe poznat sami sebe 
 • vytvořit společné pedagogické a komunikační materiály, které účastníkům umožní využívat nové výsledky učení a šířit je dál 

Další cíle projektu:

 • podpora zdravého životního stylu 
 • rozvoj kritického myšlení 
 • přízpůsobení se změnám
 • naučit se, jak být aktivní ve skupině

Metody:

Budou využity metody aktivní účasti. Účastníci budou aktivně zapojeni do všech každodenních úkolů.  podpoře skupinové dynamiky budou využity nástroje neformálního vzdělávání – i během workshopů. Každý účastník bude mít možnost rozvíjet své kritické myšlení a sdílet své názory s ostatními. Pomocí těchto nástrojů budeme podporovány dovednosti a znalosti získané během školení.

Profil účastníka:

 • zkušenost s prací s mládeží/sociální prací – i jako dobrovolník 
 • zájem o téma projektu 
 • minimální věk 17 let (v případě doprovodu tzv. referenta, který se za účastníka zaručí) – pokud se vás to týká, uveďte tuto skutečnost v přihlášce a bude to dále konzultováno  

Důležité: Tento trénink je určený pro všechny – včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi! 

Možná se ti bude líbit