Build the Worlds Future — Černá Hora

single-image

Termín konání: 15.-24. únor 2013

Místo konání: Bar, Černá Hora

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1. tréninkový kurz

Účastníci: Markéta Musilová, Veronika Vanišová

Report z projektu:

 

Build The World´s Future byl desetidenní seminář probíhající v Černé Hoře ve městě Bar od 15.února. Tématem semináře bylo globální vzdělávání a neformální výukové metody a zúčastnila se ho skupina 26 mladých lidí převážně z balkánských zemí.

Účastníci se denně scházeli na čtyři hodinu a půl trvající sezení, dvě ráno a dvě večer, přičemž každý den, popř. půlden byl zaměřen na jedno téma.

Globální vzdělávání zasahuje do nějrůznějších enviromentálních, sociálních, politických a kulturních oblastí, a tak bylo zřejmé, že nebude možné zabývat se všemi tématy. Program semináře byl nicméně postaven tak, že se nám podařilo dotknout se těch nejdůležitějších okrhů, které se navíc mnohdy navzájem prolínaly. Tématy jednotlivých dní tak byl např. udržitelný rozvoj, globální odpovědnost jednotlivce, lidská práva, sociální spravedlnost, problematika rozvojových zemí etc.

Každé sezení bylo zahájeno aktivitou na zahřátí, tzv.energizerem a potom následovala zpravidla kratší přednášková část, někdy doplněná o video, nebo krátký film. Druhá polovina sezení byla interaktivní, využívala se celá plejáda alternativních metod vzdělávání. Vyzkoušeli jsme si jich opravdu hodně, od skupinových diskusí, přes simulace, hraní rolí, práce v malých skupinkách, až po natáčení videa či hraní divadelních scének.

Program semináře byl ale mnohem širší. Po večeři byly na programu workshopy navržené a připravené jednotlivými účastníky, např. taneční či divadelní workshop, promítaly se filmy, hrály se hry, proběhl i tradiční interkulturní večer s degustací pochoutek z jednotlivých zemí.

Po sedmi nabytých dnech jsme se navíc rozdělily do menších skupin. Každá skupina si vybrala jedno téma z tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (United Nations MDG´s), na jehož motivy měla za úkol připravit pro ostatní skupiny sezení trvající čtyřicet minut, čili v podstatě jednu vyučovací hodinu. Skupina měla využít neformální metody výuky a tak prokázat, že si její členové tyto alternativními přístupy ke vzdělávání během týdenního semináře dostatečně osvojili.

Jedno odpoledne pak pro nás naši trenéři připravili exkurzi do historického centra města Bar.

Čas byl během semináře rozvržen tak, abychom ho mohli co nejefektivněji využít a nutno přiznat, že obzvláště poslední dva dny byla únava znát téměř na všech účastnících.

Seminář byl v každém ohledu velice praktický a interaktivní. Hlavní důraz se kladl na aktivní zapojení se do programu, obzvláště do diskusí. A jako na každém podniku, kde se spolu potkávají lidé z nejrůznějích částí Evropy byla neocenitelná i ona neformální část, tedy osobní rozhovory nad nejrůznějšími problémy, jakož i výměna zkušeností z různých zemí i profesních oblastí.

od 15.února. Tématem semináře bylo globální vzdělávání a neformální výukové metody a zúčastnila se ho skupina 26 mladých lidí převážně z balkánských zemí.

Účastníci se denně scházeli na čtyři hodinu a půl trvající sezení, dvě ráno a dvě večer, přičemž každý den, popř. půlden byl zaměřen na jedno téma.

Globální vzdělávání zasahuje do nějrůznějších enviromentálních, sociálních, politických a kulturních oblastí, a tak bylo zřejmé, že nebude možné zabývat se všemi tématy. Program semináře byl nicméně postaven tak, že se nám podařilo dotknout se těch nejdůležitějších okrhů, které se navíc mnohdy navzájem prolínaly. Tématy jednotlivých dní tak byl např. udržitelný rozvoj, globální odpovědnost jednotlivce, lidská práva, sociální spravedlnost, problematika rozvojových zemí etc.

Každé sezení bylo zahájeno aktivitou na zahřátí, tzv.energizerem a potom následovala zpravidla kratší přednášková část, někdy doplněná o video, nebo krátký film. Druhá polovina sezení byla interaktivní, využívala se celá plejáda alternativních metod vzdělávání.

Vyzkoušeli jsme si jich opravdu hodně, od skupinových diskusí, přes simulace, hraní rolí, práce v malých skupinkách, až po natáčení videa či hraní divadelních scének.

Program semináře byl ale mnohem širší. Po večeři byly na programu workshopy navržené a připravené jednotlivými účastníky, např. taneční či divadelní workshop, promítaly se filmy, hrály se hry, proběhl i tradiční interkulturní večer s degustací pochoutek z jednotlivých zemí.

Po sedmi nabytých dnech jsme se navíc rozdělily do menších skupin. Každá skupina si vybrala jedno téma z tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (United Nations MDG´s), na jehož motivy měla za úkol připravit pro ostatní skupiny sezení trvající čtyřicet minut, čili v podstatě jednu vyučovací hodinu. Skupina měla využít neformální metody výuky a tak prokázat, že si její členové tyto alternativními přístupy ke vzdělávání během týdenního semináře dostatečně osvojili.

Jedno odpoledne pak pro nás naši trenéři připravili exkurzi do historického centra města Bar. Čas byl během semináře rozvržen tak, abychom ho mohli co nejefektivněji využít a nutno přiznat, že obzvláště poslední dva dny byla únava znát téměř na všech účastnících. Seminář byl v každém ohledu velice praktický a interaktivní. Hlavní důraz se kladl na aktivní zapojení se do programu, obzvláště do diskusí. A jako na každém podniku, kde se spolu potkávají lidé z nejrůznějích částí Evropy byla neocenitelná i ona neformální část, tedy osobní rozhovory nad nejrůznějšími problémy, jakož i výměna zkušeností z různých zemí i profesních oblastí.

Veronika Vanišová

Možná se ti bude líbit