Connecting without Connection — Estonsko

single-image

Termín konání: 17.-24. června 2013

Místo konání: Kuressaare, Saaremaa, Estonsko

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 4.3. tréninkový kurz

Účastnící se země: Estonsko, Česká Republika, Bulharsko, Turecko, Španělsko

Účastníci: Alžběta Karolyiová, Jakub Loun, Marek Hrdina, Lukáš Mišinger, Monika Zemanová, Markéta Bartoníčková

Report z projektu:

Projekt Connecting without Connection se odehrával 16. – 24. 6. 2013 na estonském ostrově Saaremaa, ve městě Kuressaare. Záměrem projektu bylo nastolit diskusi o problémech, které jsou spjaty s intenzivní online komunikací a poukázat na to, jak může být online komunikace škodlivá nejen pro socializaci lidí, ale také pro jejich zdraví.

Cílem projektu tak bylo jednak získat informace o komunikačních vzorcích účastníků projektu a dále nabídnout alternativy k online komunikaci. Účastníci projektu si tak hravou formou mohli sami vyzkoušet, jak nahradit online komunikaci face to face komunikací. Za tímto účelem byla v rámci projektu pořádána tzv. City game či workshop zaměřený na přímý kontakt mezi lidmi.

Výstupem projektu se stalo jakési desatero uživatele internetu, jehož obsah vyplynul z diskusí, které probíhaly po celou dobu, ať už v rámci neformálně vzdělávacích aktivit či v rámci formálněji pojaté části programu. 

Projekt byl k užitku nejen jeho účastníkům, kteří tak získali nový pohled na používání internetu, ale také pořadatelům, kteří budou v rámci následujících měsíců zpracovávat výstupy projektu a zjištěné poznatky dále šířit, aby tak měl projekt přesah i směrem k širší veřejnosti.

Alžběta Karolyiová

Možná se ti bude líbit