Build Your Strength — Itálie

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Reggio Calabria, Itálie

Termín konání: 20.—28. červen 2023

Český tým: 2 účastníci 

Přečtete si  info-pack.

Hostitelská organizace: EuroDemos NGO

Report z projektu:

Hlavní téma tréninkového kurzu Build your Strength bylo přesně to, co již napovídá název. Program se soustředil na řadu témat, většinou pohybující se v oblasti osobního rozvoje, péče o mentální zdraví a zvládání stresu. Program byl zaměřen na studenty a dospělé, kteří se pohybují v sektoru práce s mladistvými, ale i ostatních profesích, které vyžadují určité kompetence právě ve výše uvedených oblastech. Téma projektu jsem považovala za velmi zajímavé a hlavně důležité (určitě bych kurzy s podobnými tématy vřele doporučila skoro komukoliv, kdo je ochoten na sobě pracovat-jelikož věnovat týden soustředění na vlastní osobu a znovu-nabití duševní síly bylo skutečně přínosné).

Nicméně bych se teď ráda zaměřila na to, jak projekt vlastně probíhal, a to i z technické stránky. Projekt, jak je již uvedeno výše, se konal v městě Reggio di Calabria v Itálii. Jelikož v měsíci červnu je již poměrně teplejší počasí, organizátoři na tento aspekt předem upozornili v info-packu a také uvedli požadovaný oděv. První den účastníci jednotlivě nebo dvojicích přijížděli do města, byli ubytováni a seznámeni s řádem hotelu. Dohromady se nás na projektu sešlo 24-2 účastníci za každou zemi (Itálie, Severní Makedonie, Slovensko, Rumunsko, Česko, Řecko, Litva, Polsko, Portugalsko, Kypr, Lotyšsko). Projektu se měl účastnit i španělský tým, nicméně z důvodů nečekaných událostí byla kapacita naplněna italskými a polskými členy.

Hotel byl v dobré lokalitě, blízko několika obchodů, restaurací a pláže. Interiér byl čistý, moderní a skvěle vybavený – všechny místnosti obsahovaly klimatizaci. Na jednom pokoji byli dva účastníci, zpravidla rozděleni podle pohlaví a země původu (v rámci možností, jelikož se tohoto projektu účastnily převážně dívky). Společenská místnost se nacházela v horním patře u prostorné terasy s výhledem na město – v ní probíhal veškerý program a aktivity.

Časová rozmezí bloků programu byly předem rozvrhnutá a také striktně dodržovaná. Před snídaní, která probíhala od 7 do 10 hodin ráno, na pláži probíhalo dobrovolné cvičení – především meditace a protahování. Samotná snídaně probíhala každý den formou bufetu, kdy i pro mnoho z nás (včetně mne) měli k dispozici různé alternativy potravin. Dopolední program probíhal od 10,00 – 13,00, přičemž byl každý den zahájen určitou pohybovou aktivitou nebo „team-buildingovou“ hrou. Tyto aktivity, které často netrvaly více než 15 minut, měly sloužit k probuzení mysli, zábavě, a také sblížení s ostatními účastníky. Náplň dopoledního bloku se nijak výrazně nelišila od následujícího odpoledního (někdy se také ve stejné nedokončené aktivitě pokračovalo).  Obědová pauza probíhala od 13,00 – 15,00, s tím že restaurace, kde byla strava zajištěna, se nacházela cca 15 minut od našeho ubytování. I tento aspekt byl záměr organizátorů, jelikož chtěli podpořit více fyzické aktivity (u mnoha programových se často totiž sedělo). Oběd probíhal formou bufetu, opět s velkým množstvím možností a ochotným personálem. Poté nám většinou zbyla necelá hodina volného času, který valná většina účastníků strávila odpočíváním a relaxací na pláži. Odpolední program od 15,00 – 18,15 (konec se odvíjel od náročnosti a rozsahu posledního úkolu, nikdy jsme však nepřetáhli více jak do sedmé hodiny) byl plný velmi podobných aktivit, nicméně bylo velmi časté, že začal meditačním cvičením. Vedené meditace se staly přirozenou součástí projektu a měli za cíl prohloubit vnímaní sama sebe-duše i těla (mindfulness), koncentraci, vděk za svůj vlastní život (gratitude) a celkově odbourat stres. Ostatní aktivity byly velmi různorodé – někdy určené pro spolupráci všech účastníků najednou, jindy zase práce ve skupinkách (které byly pokaždé náhodně vybrány, aby se zajistilo, že se mezi sebou účastníci opravdu poznají a nebudou pouze komunikovat s druhým účastníkem za jejich zemi). Mnoho z nich však bylo určeno pro individuální zpracování – každý z nás si musel najít klidné a pohodlné místo a hluboce se zamyslet nad danou problematikou, jelikož úkoly byly často více k zamyšlení a nedaly se dokončit během pár minut. Jako příklad bych mohla uvést formování svých individuálních plánů. Každý z nás si měl vypracovat denní plán (pondělí-neděle), kde kromě svých povinností zahrne i aktivity jako je meditace, fyzická aktivita, sociální interakce, kreativita a mnoho více. Tyto plány jsme vypracovávali opravdu detailně a budou následně revidovány samotnými organizátory. Projekt má ještě druhou část, a to povinné přihlášení na on-line meeting. Budou nám také dostupné internetové konzultace po dobu 40ti dnů od společného meetingu, kde budeme mít šanci naše individuální plány (či cokoliv jiného, co se týče tématu projektu) zkonzultovat. Stejně tak nám byly přístupné i osobní konzultace, a to po celou dobu konání projektu.

Celkově si velmi cením toho, že jsem se mohla tohoto projektu zúčastnit. Kromě toho, že jsem poznala mnoho skvělých lidí z různých koutů světa, jsem měla čas soustředit se na sebe a posílit své tělo, mysl a duši. Tímto děkuji všem organizátorům, účastníkům a také naší organizaci EYCB!

Vendula Žůrková

Možná se ti bude líbit