Smart Up Inclusion — Francie

single-image

Termín konání: 5.-13. září 2019

Místo konání: Lille, Francie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si info-pack

Účastníci: Martin Zeman, Zita Kučerová, Martin Kraus

Účastnící-se země: France, Greece, Czech Republic, Cyprus, Lithuania, Republic of North Macedonia, Romania, Turkey, Poland, Spain

Hostitelská organizace: Sunrise Project

Report z projektu: 

Projekt Smart up Inclusion konající se ve městě Roubaix nedaleko Lille svedl ke společnému neformálnímu vzdělávání a spolupráci pracovníky s mládeží z deseti různých zemí. Samotné město Roubaix bylo zajímavou volbou pro pořádání kurzu, jelikož je známé velkým procentem přistěhovalců, a tak bylo přínosné pozorovat, jak inkluze ve Francii probíhá v praxi. Hned první den jsme měli možnost poznat naše město v rámci city game. V rámci volného dne pak někteří z nás navštívili nedaleké město Lille, jiní se pak vydali do historického belgického města Bruges. Všichni byli z výletů nadšení díky kráse a památkám obou měst a především věhlasnému pivu.

 V rámci týdenních aktivit na téma inkluze jsme se dozvěděli, s jakými aktuálními problémy se potýká mládež v různých zemích Evropy a přemýšleli jsme nad tím, jaké aktivity vedoucí ke zmírnění těchto problémů by bylo vhodné implementovat. Následně jsme pracovali nad jejich realizačními plány a sdíleli příklady dobré praxe. Také jsme probírali aktuální výzvy, před kterými stojí nejen pracovníci s mládeží, ale i mládežnické organizace. Proběhl i malý networking, v rámci kterého jsme vzájemně prezentovali činnosti našich vysílajících organizací. Měli jsme také prostor na realizaci vlastních miniworkshopů pro ostatní účastníky. Pro mě osobně bylo obohacující odpoledne, v rámci kterého jsme si navzájem představili různé nové digitální nástroje, které můžeme využít v rámci práce s mládeží.

Součástí kurzu byla také tradiční kulturní noc, která se nesmírně vydařila, neboť na kurzu byli přítomni účastníci celkem z deseti zemí, čímž byla kulturní noc velice bohatá a pestrá a užili jsme si tak hodně zábavy a ochutnali spoustu tradičních pokrmů. 

Na tento intenzivní týden v krásné Francii plný nových nápadů, podnětů, zážitků a především úžasné party lidí nikdy nezapomeneme a moc děkujeme EYCB za tuto možnost.

Zita Kučerová

Možná se ti bude líbit