Empowering Minorities: a project to improved practices for work with minorities — Albánie

single-image

Termín konání: 25. leden – 1. únor 2019

Místo konání: Durres, Albánie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 2 (Capacity Building in the Field of Youth): tří-fázový tréninkový kurz

Přečtete si info-pack a rozpis denních aktivit. Účastníci: Kristýna Sosnová, Lukáš Peluněk, Taher Kebab

Hostitelská organizace: Dyert e se Ardhmes (D.E.A.)

Report z projektu: 

Ve dnech 25. ledna až 1. února 2019 jsme se jakožto zástupci České republiky účastnili tréninkového kurzu projektu Empowering Minorities v lokalitě Durres na pobřeží malebné Albánie. Na české poměry teplá zima v Albánii uvítala třicítku mladých lidí zastupujících kromě ČR taky Řecko, Srbsko, Černou Horu, Republiku Severní Makedonie (dříve FYROM), Rumunsko, Itálii, Kosovo a samozřejmě také domovskou Albánii.

Program tréninkového kurz byl plně nabitý, každý den od rána do večera probíhaly semináře, přednášky i workshopy. V přátelském prostředí jsme společně prožili několik zajímavých dnů, kdy jsme se navzájem poznávali, sdíleli s ostatními své zájmy a dovídali se mnoho nového. Hlavními lektorkami kurzu byly Mimoza Ikonomi a Ilona Olehlová, které se průběžně střídaly ve svých výstupech. Oběma patří velké poděkování, neboť byly vždy ochotné odpovídat na jakékoliv dotazy účastníků a udržovaly velmi pozitivní atmosféru jednotlivých přednášek a seminářů.

Zatímco první den akce (25. ledna) se postupně sjížděli všichni účastníci a ve večerních hodinách se vzájemně poznávali, druhý den (26. ledna) již začal hlavní program – lektorky nás postupně seznámily se základními pojmy následujících setkávání (non-formal education, key learning competencies – Youth Pass), ale i pojmy frekventovanými při práci s etnickými a náboženskými menšinami. Následující den (27. ledna) jsme začali s přípravou tzv. Empathy Map a realizovali související aktivity, večer jsme si pak vzájemně představovali své domovské státy, které jsme reprezentovali v rámci Intercultural Evening. V čtvrtý den kurzu byl věnován pojmům inkluze, exkluze a diskriminace v úzké souvislosti na práci s menšinami. V odpoledních hodinách pak došlo na „mid term evaluation“, kdy jsme společně podělili o dosavadní poznatky z akce. Významný z hlediska praktického byl den pátý (28. ledna) – v rámci úkolů jednotlivých samostatných skupin jsme si připravili vlastní projekty a zavítali do centra města Durres, kde jsme oslovovali kolemjdoucí mladé lidi a dotazovali se jich na specifické otázky. Na základě tohoto průzkumu jsme pak vyvozovali předběžné závěry, které jsme pak jako skupiny prezentovaly před ostatními. Následující den, především jeho odpolední a večerní část, byla věnována vybraným samostatným výstupům účastníků, kteří se formou workshopů, přednášek a filmových projekcí chtěli podělit o informace o svých zájmových aktivitách související s tématem celého tréninkového kurzu. V rámci programu tréninkového kruzu nebylo zapomenuto ani na podstatné informace o projektech programu ERASMUS+ Youth, perspektivách do budoucna i možnostech žádostí případných zájemců o tyto projekty. Závěrečný den (31. ledna) pak byl věnován hromadné evaluaci účastníků a důležitým informacím o následujících částech projektu Empowering Minorities. Když většina z účastníků v průběhu 1. února odjížděla směrem domů, všichni již byli pozitivně naladěni na druhou část projektu, která se již zakrátko uskuteční v Kosovu v druhé polovině března 2019.

Lukáš F. Peluněk

Možná se ti bude líbit