Change Your Mind, Not the Climate — Turecko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Manisa, Turecko 

Termín konání: 29. srpna—4. září 2021

Prosím důkladně si přečtete info-pack. Další informace o projektu najdete také zde

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku.

Český tým je plně obsazen. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Turecka (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

Věkový limit pro účastníky: 18-25 let

Celkový počet účastníků za národní skupinu: 4+1 group leader

Věkový limit pro group leadera: 18+

Účastnící se země: Turecko, Rumunsko, ČR, Itálie, Estonsko, Finsko

Hostitelská organizace: Tarzan Egitim ve Gençlik Dernegi

Popis projektu:

Není Ti životní prostředí lhostejné? To jsme rádi! 🙂 Přidej se na tento projekt plný ochrany přírody, poznej nové přátele a užij si týden v Turecku.

Následkem různých aktivit lidstva (spalování fosilních paliv, různé průmyslové procesy, změny použití půdy, deforestace…) se kvůli zesilování úcinku skleníkového efektu zvyšuje rychlost shromažďování skleníkových plynů v atmosféře. V globálním měřítku došlo ke: zvýšení teploty 0,5°C za poslední století, zvýšení hladiny moří o 20 cm od začátku tohoto století, snížení teploty stratosféry, zvýšení množství srážek ve středních zeměpisných šířkách a snížení množství srážek v subtropech. Za posledních 10 let také došlo k významnému zesílení globálního oteplování. Kvůli tomu začaly země a jejich vlády bojovat s klimatickou změnou.

V návaznosti na tento fakt sestavila EU rámec v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a nastavila tak celoevropské cíle a politické cíle pro léta 2021—2030:

Klíčové cíle pro rok 2030:

• Alespoň 40% zmírnění emisí skleníkových plynů

• Alespoň 32% podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie

• Alespoň 32.5% zefektivnění výroby elektrické energie.

Cíle projektu:

1. Informovat mladé lidi a pracovníky s mládeží ohledně životního prostředí (problémy a jejich řešení) a otázky klimatické změny a zvýšit jejich povědomí

2. Zvýšit povědomí mladých lidí ohledně zdravého životního stylu

3. Přispět evropské komunitě ukázáním kulturní diverzity Evropy mladým lidem.

Aktivity během výměny mládeže: prezentace, aktivity zaměřené na zvýšení pozornosti ohledně přírody a ekologie, procházky v přírodě, poznávání endemických rostlin, zasazování stromů, workshopy, mezinárodní skupiny, exkurze na kulturní místa, workshopy zaměřené na kulturní umění, atd.

 

 

 

Možná se ti bude líbit