Create a Better Future — Slovinsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Salovci, Slovinsko

Termín konání: 11.—21. říjen 2022

Počet volných míst: 1 účastník (ve věku 16-30 let) + 1 group leader (ve věku 18+, bez horního věk. limitu)

Prosím důkladně si přečtěte info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Slovinska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

Hostitelská organizace: Association Connect

Popis projektu:

Sociální podnikání a způsoby myšlení, které zastává, jsou v dnešní době extrémně důležité. Věříme, že mladí lidé by měli být více obeznámeni s touto oblastí, protože právě oni jsou ti, kdo častěji čelí mnoha výzvám a  nejistotám ohledně jejich budoucnosti. Žijeme v době, kdy převládá nadměrná spotřeba a honba za stále se zvyšujícími příjmy. Bohužel taková mentalita ničí naše prostředí, stejně tak i společnost a její hodnoty.

Účast na této výměně mládeže pomůže mladým lidem více se obeznámit s tématem sociálního podnikání. Také je podpoří v uvědomění si důležitosti posilování jejich kompetencí, mezikulturního povědomí, osobního růstu a aktivního občanství. Cílem této výměny mládeže je zvýšit povědomí mladých lidí ohledně sociálního podnikání, představit jim možnosti, které nabízí a vzbudit v nich podnikatelský způsob myšlení a jaké benefity mohou díky tomu vytvořit pro místní komunitu. 

Projekt také pomůže mladým lidem zapojit se do rozvoje jejich nápadů, což jim pomůže stát se více zapojenými, aktivními a zplnomocněnými občany, kteří sebevědomě obhajují a přispívají k pozitivním změnám ve společnosti a pro lepší budoucnost.

Účastníci budou diskutovat na téma sociálního podnikání, budou vedeni k tomu, aby se zamysleli nad světem kolem nich a aby se vyjádřili  a zamysleli ohledně nápadů, které by mohly zlepšit stávající situaci v jejich komunitách.

Pracovní metody budou v rámci neformálního vzdělávání a učení se praxí. Aktivity projektu budou různorodé a účastníci budou mít šanci užít si různé metodologie, jako seznamovací hry, energizery, zahřívací aktivity, skupinové práce, diskuse, učení se děláním, mezikulturní večery, venkovní aktivity, workshopy a aktivity spojené s ochranou životního prostředí a recyklací. Projekt je také skvělou příležitostí pro mladé lidi naučit se něco o jiných zemích, kulturách, jazycích, rozšířit si obzory a získat nové nápady do budoucnosti.

Možná se ti bude líbit