Crisis Management in Youth Work — online

single-image

Termín konání: 27. listopad — 4. prosinec 2020

Místo konání: online 

Více informací najdete v popisu projektu zde.

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Účastníci českého týmu: Petra Rychlíková, Vojtěch Vrabec, Gabriela Medwell, Eliška Antošová

Účastnící se země: ČR, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Litva, Severní Makedonie, Španělsko, Turecko 

Hostitelská organizace: NaturKultur e.V.

Report z kurzu:

Online kurz Crisis Management in Youth Work se konal mezi 27. listopadem a 4. prosincem na platformě ZOOM v celkem šesti tříhodinových setkáních. První setkání proběhlo v duchu oťukávání našich znalostí, motivací a praxí, které vykonáváme, abychom mohli lépe navazovat kontakty a lépe sdílet své zkušenosti z praxe. Organizátoři předem připravili několik kategorií dle toho, jak a do jaké míry působíme na poli práce s mládeží a čísla jednotlivých kategorií jsme uváděli po dobu konání projektu přes svoje jméno pro snazší orientaci, kdo má jaké zkušenosti.
Na druhém setkání jsme řešili jednotlivé koncepty krizového managementu, základní fáze, a reflexi literatury. V dalších sezeních jsme pak prošli modelovými situacemi, kdy jsme měli vyřešit krizi v určité fázi, pak se přesunout do další skupiny a navázat na práci našich kolegů, kteří se zabývali jinou fází jiné krize. Na projekt byli také přizváni externí hosté, do jednoho významní aktéři na poli práce s mládeží. Rozhovory s nimi nám daly odpovědi na otázky přístupů k řešení krizí, a ukázaly mnohé pohledy na rozdílná řešení a mechanismy odpovědí na krizi.
 
Ač byl celý projekt online, musím smeknout před digitálními kompentencemi organizátorů, kteří ze ZOOMu dokázali vymáčknout maximum, ať už se jednalo o propracované a dynamické rozřazování do breakout rooms jakožto pracovních skupin nebo vysvětlení samotné platformy. Zároveň dovedli propojit ZOOM s dalšími online nástroji, které usnadňovaly vytváření výstupů z jednotlivých aktivit, a to až do takové míry, že mohu tento projekt považovat za ukázkový, a že v době pandemie se s jejich vlastním krizovým managementem v tvorbě projektů dokázali vypořádat znamenitě.
 
                                                                                                                                            Vojtěch Vrabec

Možná se ti bude líbit